Montmelo

Montmelo
  • MIDA DEL TEXT   

10:03  |  12/04/2021

Data i hora oficial

El temps

LA QUALITAT DE L'AIRE QUE RESPIREM

  • Vista aèria de Montmeló

    Vista aèria de Montmeló

24/7/2017

La contaminació de l'aire té efectes directes sobre la salut pública i el medi ambient. Des de fa anys s'estan adoptant mesures diverses, com el control de les emissions de substàncies nocives a l'atmosfera, la millora de la qualitat dels combustibles, les noves tecnologies, etc., que han contribuït a avançar i millorar en aquesta matèria, tot i que com és evident no han estat suficient.

 

Per l'abast de les causes i les repercussions dels nivells de contaminació al nostre àmbit, es fa necessària la coordinació de les diferents administracions i agents implicats per abordar aquesta problemàtica des de totes les perspectives: científica, normativa, divulgativa i sensibilitzadora.

 

Montmeló i 7 municipis més del Vallès es troben en una zona de protecció especial, per haver superat les concentracions de partícules i òxids de nitrogen a l'aire per sobre dels valors legislats. La particular situació del municipi, travessat per grans infraestructures viàries i la proximitat a la conurbació de Barcelona, fa que la qualitat de l'aire estigui influenciada per factors que no tenen a veure amb l'activitat pròpia del municipi. Aquesta problemàtica s'estén a tota l'àrea metropolitana de Barcelona, a municipis del Vallès y el Baix Llobregat, que conformen l'Ámbit-40. Per tot plegat la Generalitat va aprovar a l'any 2014 un nou pla per a la millora de l'aire que respirem, "Horitzó 2020".

 

Les mesures que el pla preveu per als municipis de l'Àmbit 40, amb menys de 100.000 habitants, tenen a veure amb la necessària col•laboració entre administracions per estudiar les causes que afecten la qualitat de l'aire, així com tot un seguit de mesures com la redacció i aprovació de plans locals de millora de la qualitat de l'aire que incorporin mesures en relació a la mobilitat interna. A més hi ha el compromís d'informar la població i sensibilitzar sobre la problemàtica de la contaminació atmosfèrica i els seus efectes per a la salut. Des del punt de vista de la fiscalitat es recomana modificar l'impost de circulació per a bonificar els vehicles menys contaminants, ja incorporada a l'ordenança a Montmeló. També suggereix el procés d'ambientalització de les flotes de vehicles municipals, així com revisar les llicències ambientals de las indústries i impulsar mesures per reduir l'emissió de fonts de partícules, com per exemple les obres públiques. En el cas de Montmeló el pla també preveu la instal•lació d'un aparcament dissuasiu a la zona de l'estació que haurà de realitzar la Generalitat de Catalunya i del qual encara no es disposa de programa d'execució.

 

Montmeló participa a la Taula de la qualitat de l'aire de la Conurbació de Barcelona, a més a la nostra comarca i fruit de les converses mantingudes a finals de l'any 2013 entre representants polítics de Granollers i Montmeló, on es va identificar la necessitat d'organitzar una trobada de regidors i tècnics de medi ambient per parlar de la qualitat de l'aire, es va establir un nou marc de col•laboració supramunicipal on participen 17 ajuntaments. A finals de l'any 2016 a sol•licitud d'aquests municipis i amb el suport de la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal es va redactar el Pla supramunicipal d'acció per a la millora de la qualitat de l'aire del Vallès Oriental.

 

Aquest passat mes de juny, Montmeló va participar a la reunió de la Taula per a la qualitat de l'aire de la conurbació de Barcelona i el mes de maig a Segon Plenari de la Taula intermunicipal de la qualitat de l'aire a la ZQA2 del Vallès Oriental.

 Data de modificació: 25/07/2017 13:25:52