Montmelo

Montmelo
  • MIDA DEL TEXT   

08:32  |  21/03/2023

Data i hora oficial

El temps

EN NOU PROJECTE DEL CAMÍ DEL TENES CONECTARÀ AMB EL CAMÍ FLUVIAL DEL BESÒS

  • Vista aèria de les diferents zones d’actuació entre el riu Besòs i el Tenes

    Vista aèria de les diferents zones d’actuació entre el riu Besòs i el Tenes

22/7/2017

Durant el segon semestre d’aquest any s’executaran les obres per a connectar el camí fluvial del Besòs amb el camí fluvial del riu Tenes.

 

El projecte consisteix en la construcció dels accessos al camí fluvial del riu Tenes al seu pas pel terme municipal de Montmeló. Com a continuació del recentment executat projecte del camí fluvial de Tenes executat per l'ajuntament de Parets amb el suport del Consorci Besòs Tordera. El projecte actua en una superfície aproximada de 9.309,85m2 , en una longitud de 880 m.

 

La tipologia de camí es defineix per una amplada de 1,5  m variable en algun punt segons topografia del terreny, amb base de sauló sobre malla geotèxtil, per tal d'evitar la colonització del camí per males herbes durant el període d'implantació de ’ús del camí per part dels usuaris, al costat de la vorera de panot existent.

 

Conjuntament amb l'actuació sobre el camí es construeixen dues àrees d'estada que permetin gaudir del riu. A més també s'actuarà reduint la presència de canya (Arundo donax) a les esculleres, per tal de disminuir l'efecte de pantalla visual molt densa que impedeix l'observació del riu i fan de l’espai una zona marginal.

 

En la confluència entre els rius Tenes i Besós es fa una actuació de millora de sòl i sembra d'herbàcies en una superfície de 1.240 m2 i una zona d'estada mirador amb una nova duna i plantació d'arbres i instal•lació de mobiliari urbà. En aquesta zona també es preveu una important retirada de canya per tal de disminuir l'efecte de pantalla visual existent.

 

Pel que fa a la millora paisatgística de la zona es preveu la plantació d'arbres de ribera, la construcció de dunes, la retirada de runes i abocaments, així com la reposició de paviments existents en mal estat.

 

Complementàriament a la posada en marxa del tram és realitzarà un programa d'educació ambiental per millorar el coneixement dels valors ambientals del riu Besòs a la ciutadania amb coordinació amb el Consorci Besòs Tordera.Data de modificació: 24/07/2017 14:49:21