Montmelo

Montmelo
 • MIDA DEL TEXT   

20:26  |  23/03/2023

Data i hora oficial

El temps

RESULTATS DEL PLE ORDINARI DEL 28 DE MARÇ DE 2017

 • Ple Ordinari: 28 de març de 2017

  Ple Ordinari: 28 de març de 2017

 • Ple Ordinari: 28 de març de 2017

  Ple Ordinari: 28 de març de 2017

29/3/2017

La sessió Ordinària de Ple de l'Ajuntament, que va tenir lloc el passat dimarts 28 de març de 2017, a les 20 hores, a la Sala de la Concòrdia de la Casa Consistorial, va tenir els següents resultats

 

 • 1.- APROVACIÓ DE L'ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR: 28 DE FEBRER DE 2017. No es vota


ÀREA D'ACCIÓ SOCIAL

 • 2.- SOL·LICITUD DE PRÒRROGA CONVENI PER A L'ANY 2018 ENTRE EL DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I L'ORGANISME AUTÒNOM RESIDÈNCIA CAN DOTRAS. Aprovat per unanimitat


ÀREA D'URBANISME, MOBILITAT I MEDI AMBIENT

 • 3.- APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM FINQUES ZONA 8B4 "TERCIARI I DOTACIONS PRIVADES" ZONA ESTABLIMENTS ESPECIALS SECTOR INDUSTRIAL CIRCUIT. Aprovada per 7 vots a favor (PSC i ERC) i 5 abstencions (ICV-EUiA-E)
 • 4.- APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM DE L'ART. 161 MODIFICACIÓ D'USOS DE LES PLANTES BAIXES DEL CARRER AYRTON SENNA, 12-14. Aprovat per unanimitat


ÀREA DE SERVEIS CENTRALS I ECONOMIA

 • 5.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ ORDENANCES FISCALS. Aprovada per 7 vots a favor (PSC i ERC) i 5 vots en contra (ICV-EUiA-E)
 • 6.- MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA ORGÀNICA I RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL. Aprovada per 7 vots a favor (PSC i ERC) i 5 abstencions (ICV-EUiA-E)
 • 7.- DONAR COMPTE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST EXERCICI 2016. No es vota
 • 8.- DONAR COMPTE INFORMES DE MOROSITAT I PERÍODE MITJA DE PAGAMENT DEL QUART TRIMESTRE DE 2016. No es vota


GRUPS MUNICIPALS

 • 9.- MOCIÓ DE SUPORT AL CORRELLENGUA 2017. Aprovat per unanimitat
 • 10.- MOCIÓ EN RELACIÓ A LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL RELATIVA A L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA. Aprovat per unanimitat

 

MOCIÓ D'URGÈNCIA

 • MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP D¡ERC SOBRE L'ELIMINACIÓ DE LA SIMBOLOGIA FRANQUISTA. Aprovat per unanimitat

 

 Data de modificació: 05/04/2017 18:59:29