Montmelo

Montmelo
 • MIDA DEL TEXT   

15:27  |  12/04/2021

Data i hora oficial

El temps

RESULTATS DEL PLE ORDINARI DEL 28 DE FEBRER DE 2017

 • Ajuntament de Montmeló

  Ajuntament de Montmeló

 • Ple Ordinari: 28 de febrer de 2017

  Ple Ordinari: 28 de febrer de 2017

1/3/2017

La sessió Ordinària del Ple de l'Ajuntament, que va tenir lloc el passat dimarts 28 de febrer de 2017, a les 20 hores, a la Sala de la Concòrdia de la Casa Consistorial, va tenir els següents resultats:

 • 1.- APROVACIÓ DE L'ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR: 31 DE GENER DE 2017. No es vota


ÀREA DE SERVEIS CENTRALS I ECONOMIA

 • 2.- CONTESTACIÓ AL·LEGACIONS PRESENTADES I APROVACIÓ DEFINITIVA PRESSUPOST MUNICIPAL 2017. Aprovada  per 7 vots a favor (PSC i ERC) i 5 vots en contra (ICV-EUiA-E)


ÀREA D'URBANISME, MOBILITAT I MEDI AMBIENT

 • 3.- DESESTIMACIÓ RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT CONTRA L'ACORD PLENARI DISPOSANT LA RECUPERACIÓ D'OFICI D'UN BÉ DE DOMINI PÚBLIC. Aprovada  per 7 vots a favor (PSC i ERC) i 5 abstencions (ICV-EUiA-E)
 • 4.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM DE LES NORMES URBANÍSTIQUES DE LA CLAU 7a3 PER POSSIBILITAR LA IMPLANTACIÓ DE NAU AMB REQUERIMENTS SINGULARS. Aprovada per unanimitat


ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES I CIUTADANIA. Regidoria d'Esports, Joventut, Festes i Tradicions

 • 5.- CREACIÓ TAXA PER A L'OCUPACIÓ DELS ESPAIS PUBLICITARIS SITUATS A LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS. Aprovada  per 7 vots a favor (PSC i ERC) i 5 abstencions (ICV-EUiA-E)


GRUPS MUNICIPALS

 • 6.- MOCIÓ D’ADHESIÓ AL PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM.  Aprovada per unanimitat


GRUP MUNICIPAL INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS - ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA - ENTESA (ICV-EUiA-E)

 • 7.- MOCIÓ PEL RECONEIXEMENT DELS DRETS DELS ALUMNES AMB NECESSITATS EDUCATIVES ESPECÍFIQUES. Aprovada per unanimitat


GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-CP)

 • 8.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC A L’AJUNTAMENT DE MONTMELÓ PER RECUPERAR PLACES RESIDENCIALS PER A GENT GRAN I CENTRES DE DIA ALS MUNICIPIS. Aprovada per unanimitat
 • 9.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PSC A L’AJUNTAMENT DE MONTMELÓ CONTRA LES PRÀCTIQUES ABUSIVES DE LES EMPRESES DEL SECTOR ELÈCTRIC, LA QUALITAT DEL SUBMINISTRAMENT, PER UNA MILLORA DE LA INVERSIÓ A LA XARXA I PEL COMPLIMENT DEL PROTOCOL DE POBRESA ENERGÈTICA. Aprovada per unanimitat
 • 10.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC DE L’AJUNTAMENT DE MONTMELÓ DEMANANT L’INICI URGENT DELS PROCESSOS DE CONCERTACIÓ TERRITORIAL AMB ELS MUNICIPIS EN MATÈRIA D’OCUPACIÓ. Aprovada per unanimitat

 

 Data de modificació: 02/03/2017 19:48:52