Montmelo

Montmelo
 • MIDA DEL TEXT   

00:21  |  24/03/2023

Data i hora oficial

El temps

LA DESPESA SOCIAL, PRIORITAT DEL PRESSUPOST APROVAT PER A 2017

 • Ple Ordinari del 27 de desembre de 2016

  Ple Ordinari del 27 de desembre de 2016

 • Ple Ordinari del 27 de desembre de 2016

  Ple Ordinari del 27 de desembre de 2016

 • Ple Ordinari del 27 de desembre de 2016

  Ple Ordinari del 27 de desembre de 2016

 • Ple Ordinari del 27 de desembre de 2016

  Ple Ordinari del 27 de desembre de 2016

 • Ple Ordinari del 27 de desembre de 2016

  Ple Ordinari del 27 de desembre de 2016

28/12/2016

La sessió ordinària del Ple Municipal, celebrada el passat dia 27 de desembre, va aprovar, amb els vots favorables dels grups polítics del PSC i ERC, el pressupost per a l’any 2017 de l’Ajuntament de Montmeló i de la Residència Can Dotras.

 

Aquesta important sessió plenària no va comptar amb l’assistència dels sis regidors de la coalició ICV-EUiA els quals, sense avís previ, no es van personar a la Sala de la Concòrdia, on es celebren els plens, ni en primera ni en segona convocatòria.

 

El pressupost consolidat ( Ajuntament i Can Dotras ) per a 2017 segueix la línia dels darrers exercicis tot proposant una contenció en les despeses, directament relacionada amb la contenció en els ingressos, i marcant clarament les prioritats de dita despesa en els aspectes socials i en tots els relacionats amb la formació ocupacional i el suport als veïns de Montmeló que es troben en situació d’atur.

 

Així els ingressos corrents pressupostats són de 12.793.730 €, el que representa un decrement del 0,40% respecte 2016, mentre que les despeses corrents, amb un pressupost de 11.664.880 euros,  són un 1,62% menors que en 2016.

 

En l’exercici 2016 el 92,3% dels crèdits totals ( crèdits inicials més modificacions) dels ingressos corrents van finançar despesa corrent, mentre que per a 2017 es preveu que aquest percentatge sigui del 91,2%.

 

El pressupost de serveis socials, sense tenir en compte el personal adscrit, creix un 4,35% respecte els crèdits totals emprats al 2016, passant de 671.745 € a 700.750 €.

 

La despesa total en Acció Social i Can Dotras, considerant el personal, representa el 16% de les despeses corrents del pressupost consolidat per a 2017.

 

En Promoció Econòmica augmenten les dotacions als programes MEFO Empreses, Formació a Mida amb Diputació de Barcelona i a Formació Ocupacional Pròpia.  La despesa prevista per aquests programes, sense tenir en compte el personal del servei, és de 177.352 €.

.

Un any més el Fons de Contingència, dotat amb 180.000 €, té com a prioritat l’aportació, si s’escau, de recursos a Serveis Socials i  a Promoció Econòmica.

 

En l’aspecte financer, el Deute a llarg termini de l’Ajuntament de Montmeló és situa a 1 de gener de 2017, amb un deute viu de 4.612.377 €, en un 38,3% sobre els drets reconeguts previstos de 12.039.630 €. Les amortitzacions previstes per a 2017 són de 959.700 € per la qual cosa l’endeutament a 31 de desembre de 2017 serà del 31,7%, quan el màxim endeutament permès és del 75%.

 

El pressupost consolidat ( Ajuntament i Can Dotras)  preveu una capacitat de finançament, o superàvit, de 1.095.951 €. Aquest import és la diferència entre els ingressos no financers (13.353.881 €)  i les despeses no financeres (12.257.930 €).

 Data de modificació: 29/12/2016 13:06:54