Montmelo

Montmelo
  • MIDA DEL TEXT   

18:48  |  28/03/2023

Data i hora oficial

El temps

EL JUTJAT DE PAU DE MONTMELÓ COMPTA AMB UN NOU TELÈFON DIRECTE

  • Jutjat de Pau de Montmeló

    Jutjat de Pau de Montmeló

26/12/2016

El nombre 935917704 és el telèfon directe del Jutjat de Pau de Montmeló. Les persones que per alguna causa s'hagin de dirigir a aquest ens local, podran fer-ho directament de manera telefònica, sense haver de passar per l'oficina de l'OAC de l'Ajuntament.

 

ELS JUTJATS DE PAU

Hi ha jutjat de pau a tots els municipis on no hi ha jutjat de primera instància i instrucció. Els jutjats de pau són òrgans unipersonals amb jurisdicció al terme municipal. A Catalunya hi ha actualment 897 jutjats de pau.

Al capdavant del jutjat de pau hi ha el jutge de pau, que és elegit per l'ajuntament del municipi i nomenat pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per un període 4 anys. Per ser jutge de pau només cal ser major d'edat, tenir la nacionalitat espanyola i no estar immers en cap causa d'incapacitat, ni d'incompatibilitat per a l'exercici de les funcions jurisdiccionals (s'exceptuen les relatives a l'exercici d'activitats professionals o mercantils).

 

A Montmeló aquest càrrec l'ostenta la senyora Carme Manuel i Vilarrasa que va ser reelegida en el ple del passat mes de setembre i que ha estat confirmat oficialment des del 22 de novembre de 2016 amb una vigència de quatre anys.

Per a ser jutge de pau no fa falta ser llicenciat en dret. Tenen competència en l'àmbit civil, dels assumptes de quantia inferior als 90€, excepte els supòsits inclosos a l'article 250.1 de la Llei d'enjudiciament civil que, per raó de la matèria, corresponen als jutjats de primera instància i instrucció. Aquest article fa referència a les demandes que es derivin dels contractes d'arrendament de finques rústiques o urbanes.

En l'àmbit penal, coneixen de les faltes contra les persones, d'algunes contra el patrimoni i contra els interessos generals. Per exemple, els jutges de pau coneixen de les amenaces lleus, del deslluïment de béns immobles de domini públic o de la pertorbació lleu de l'ordre públic. Per llei també tenen atribuïdes competències en matèria de registre civil.

 

Més informació: administraciojusticia.gencat.catData de modificació: 28/12/2016 17:45:45