Montmelo

Montmelo
 • MIDA DEL TEXT   

00:38  |  06/05/2021

Data i hora oficial

El temps

RESULTATS DEL PLE ORDINARI DEL 29 DE NOVEMBRE DE 2016

 • Ple de l'Ajuntament de Montmeló que del 29 de novembre de 2016

  Ple de l'Ajuntament de Montmeló que del 29 de novembre de 2016

 • Ajuntament de Montmeló

  Ajuntament de Montmeló

30/11/2016

La sessió Ordinària de Ple de l'Ajuntament, del 29 de novembre de 2016, va tenir els següents resultats:

 

 • 1.- APROVACIÓ DE L'ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR: 25 D'OCTUBRE DE 2016. Aprovada


ÀREA D'ALCALDIA I SEGURETAT CIUTADANA

 • 2.- MOCIÓ DELS GOVERNS LOCALS EN SUPORT ALS 25 ANYS DE “ LA MARATÓ DE TV3”. Aprovada per unanimitat
 • 3.- CINQUENA PRÒRROGA DEL CONVENI PER ESTABLIR LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE POLICIA LOCAL EN EL TERME MUNICIPAL DE MARTORELLES PELS EFECTIUS DEL COS DE LA POLICIA LOCAL DE MONTMELÓ. Aprovada per 7 vots a favor (PSC i ERC) i 6 vots en contra (ICV-EUiA-E)


ÀREA D'URBANISME, MOBILITAT I MEDI AMBIENT

 • 4.- APROVACIÓ INCIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM DE L'ART. 161 MODIFICACIÓ D'USOS DE LES PLANTES BAIXES DEL CARRER AYRTON SENNA, 13-14. Aprovada per unanimitat
 • 5.- APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PLA DE MILLORA URBANA D'ORDENACIÓ VOLUMÈTRICA AV. POMPEU FABRA. Aprovada per unanimitat
 • 6.- DISPOSAR LA RECUPERACIÓ D'OFICI DEL BÉ DE DOMINI PÚBLIC CONEGUT AMB LA DENOMINACIÓ DE PLAÇA DEL CASINO. Aprovada per 7 vots a favor (PSC i ERC) i 6 abstencions (ICV-EUiA-E)


ÀREA DE SERVEIS CENTRALS I ECONOMIA

 • 7.- APROVACIÓ EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST. Aprovada per 7 vots a favor (PSC i ERC) i 6 vots en contra (ICV-EUiA-E)
 • 8.- DONAR COMPTE INFORMES DE MOROSITAT I PERÍODE MITJA DE PAGAMENT, 3R TRIMESTRE DE 2016. No es vota


GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA (ERC)

 • 9.- MOCIÓ PER DECIDIR DES DE CATALUNYA I EL VALLÈS COM SOLUCIONAR LES SEVES NECESSITATS DE MOBILITAT. Aprovada per unanimitat


GRUP MUNICIPAL INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS - ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA - ENTESA (ICV-EUiA-E)

 • 10.- MOCIÓ PER LA COMPLETA ERADICACIÓ DE LA VIOLÈNCIA MASCLISTA. Aprovada per unanimitat
 • 11.- MOCIÓ PER UNA MOBILITAT MÉS SOSTENIBLE, MÉS SALUDABLE I MENYS CONTAMINANT A MONTMELÓ. Rebutjada


GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-CP)

 • 12.- MOCIÓ PER RECLAMAR MESURES URGENTS PER PAL•LIAR ELS EFECTES I ERADICAR LA POBRESA ENERGÈTICA. Aprovada per unanimitat


Data de modificació: 01/12/2016 12:30:42