Montmelo

Montmelo
  • MIDA DEL TEXT   

09:43  |  28/03/2023

Data i hora oficial

El temps

PLA DE MILLORA DE L'AIRE PER REDUIR LA CONTAMINACIÓ DERIVADA DEL TRÀNSIT

  • Jornada sobre contaminació ambiental celebrada a Granollers.Foto: Toni Torillas

    Jornada sobre contaminació ambiental celebrada a Granollers.Foto: Toni Torillas

  • Qualitat de l'aire i salut

    Qualitat de l'aire i salut

  • Diagnòstic de la qualitat de l'aire

    Diagnòstic de la qualitat de l'aire

23/11/2016

Montmeló és un dels 12 municipis del Vallès Oriental que disposa d'un pla d'acció per a la millora de la qualitat de l'aire que inclou diverses mesures, la majoria destinades a reduir la intensitat del trànsit i les emissions dels vehicles.

 

El Pla, redactat per l'Agència d'Ecologia Urbana per encàrrec de la Diputació de Barcelona, respon a la preocupació expressada per aquests municipis, fa dos anys, quan van demanar al Consell Comarcal la redacció d'aquest document.

 

La resta de municipis són Sant Fost, la Llagosta, Martorelles, Mollet, Parets, Montornès, Granollers, Canovelles, les Franqueses, la Roca i Lliçà de Vall. Però el pla i la taula intermunicipal que s'ha creat està obert a noves incorporacions de municipis que formen la Zona de Qualitat de l'Aire 2 Vallès-Baix Llobregat.

 

 Aquest pla es va presentar en una jornada sobre polítiques per reduir la contaminació atmosfèrica celebrada a Granollers el passat 7 de novembre. La Diputació, a proposta d'aquests 12 municipis, ha fet el treball tècnic en coordinació amb el Departament de Territori i Sostenibilitat i el Consell Comarcal.

 

A banda de la diagnosi, el pla consta d'un grapat d'actuacions perquè cada municipi desenvolupi les que consideri més convenients i ajudi, així, a restablir la qualitat de l'aire referent  als contaminants de diòxid de nitrogen (NO2), procedents principalment del trànsit i dels motors dièsel, i les partícules en suspensió a l'atmosfera inferiors a 10 micres (PM10), més lligades a la climatologia.

 

De les mesures que preveu el pla, 40 van destinades a reduir la intensitat del trànsit i les emissions dels vehicles; 17 a fomentar l'ús racional del vehicle privat; 12 a potenciar, incentivar i impulsar el transport públic urbà i interurbà; 7 a afavorir el traspàs cap a modes de transports no motoritzats (a peu o amb bicicleta); 4 a reduir les emissions derivades de la distribució urbana de mercaderies; 5 a reduir les emissions dels serveis municipals; 9 a reduir les emissions industrials , d'obra i altres fonts fixes, 6 a fomentar la divulgació, sensibilització i participació ciutadana i 7 a fer seguiment de la qualitat de l'aire i de la reducció de les emissions en episodis de contaminació.

 

El pla també vol contrastar científicament la hipòtesi de que tots els municipis objecte d'estudi al Vallès Oriental estant afectats per la mateixa massa d'aire subjecta a condicions d'estancament i acumulació de contaminants, sobretot en els mesos d'hivern, així com reforçar la coordinació dels municipis a través d'una taula intermunicipal de la qual n'ha sorgit una comissió permanent, política i tècnica integrada per cinc municipis, el Consell Comarcal, la Diputació i la Generalitat.

 

Aquesta comissió treballarà per fer el seguiment del pla i elaborar un protocol d'actuació conjunta en cas que hi hagi algun episodi d'alta contaminació atmosfèrica (informació, reducció de velocitat, mesures en l'obra pública i en el manteniment de carrers, foment del transport públic...). També es farà un seguiment de les emissions de l'àmbit d'actuació, es coordinaran campanyes de mesuraments i es millorarà el sistema de vigilància, predicció i informació de la qualitat de l'aire.

 

D'altra banda, en la jornada també es van presentar els resultats dels mesuraments fets l'estiu passat  pel Centre Superior d'Investigacions Científiques (CISC) a Parets, la Llagosta, Lliçà d'Amunt, les Franqueses, Montornès, Mollet, Granollers i Montmeló amb dosímetres instal·lats en el mobiliari urbà a que confirmen el trànsit com a principal focus de contaminació a la comarca, amb nivells elevats sobre tot a l'entorn de la conjunció de l'AP-7, la C-17 i la C-33. Aquests mesuraments es tornaran a repetir al mes de gener, quan les condicions de dispersió de les partícules són més adverses.Data de modificació: 23/11/2016 16:03:24