Montmelo

Montmelo
  • MIDA DEL TEXT   

20:27  |  17/10/2021

Data i hora oficial

El temps

EL PLE APROVA, PER A L'ANY 2017, UNES ORDENANCES FISCALS DE CONTENCIÓ

  • Ajuntament de Montmeló

    Ajuntament de Montmeló

3/11/2016

El passat dia 25 d'octubre, en el decurs del Ple Municipal de l'Ajuntament, es van aprovar, amb els vots a favor de l'equip de Govern (PSC i ERC), i l'abstenció de l'oposició (ICV-EUiA), les Ordenances fiscals per a l'any 2017.

 

Els criteris que s'han seguit per a la configuració d'aquestes ordenances són els següents: 

  • Manteniment dels impostos municipals (Vehicles, IAE, Plusvàlues, ICIO i Contribucions Especials) 
  • Manteniment del coeficient que regula l'IBI, seguint-se aplicant la repercussió de la revisió cadastral de 2012 
  • Increment percentual d'entre el 2 i el 3% a les taxes i preus públics, com ara guals, obres o Can Dotras. Les taxes de recollida d'escombraries i de subministrament d'aigua queden fora, donat que tenen particularitats pròpies. 
  • Taxa de recollida d'escombraries: Es segueix aplicant el model que relaciona el nombre de persones que hi viuen en un habitatge i els metres quadrats d'aquest. Per al 2017 només es modifiquen a l'alça els trams de les vivendes de més de 181 metres quadrats amb cinc o més residents i les vivendes de més de 241 metres quadrats amb tres o més residents. 
  • Taxa de subministrament d'aigua: S'incrementa la part fixa que passa dels 2,99 euros/trimestre actuals, als 4,99 euros/trimestre per a 2017 al mateix temps que es rebaixa el preu del metre cúbic del primer tram ( el que va fins els primers 25 metres cúbics), dels 0,427 euros/metre cúbic  a 0,396 euros/metre cúbic. A la resta de trams l'increment de tarifa està amb línia amb la que es va fer per a 2016, com també succeeix amb les tarifes comercial i industrial. 

 

Cal destacar que les modificacions fetes a la taxa de subministrament d'aigua persegueixen la reducció del dèficit originat per l'encariment del preu de l'aigua que ATLL va fer efectiu l'any 2014. Aquest dèficit és actualment de prop de 60.000 euros i s'espera reduir-lo en un termini de dos o tres exercicis. Amb tot el preu de l'aigua a Montmeló és dels més baixos de la província de Barcelona. 

 

A l'Ordenança número 7 ( Expedició de documents administratius) s'ha inclòs l'exempció de pagar els drets d'examen, per a totes les convocatòries fetes per l'Ajuntament, a totes aquelles persones en situació d'atur o amb una minusvàlua superior al 33% . 

 

A cinc ordenances, concretament les 13, 22, 26, 27 i 31,  s'ha introduït la clàusula per la qual queda regulat que no poden ser beneficiaris de les bonificacions que en elles es contemplen, aquelles unitats familiars que tinguin rendiments mobiliaris ( interessos, dividends, etc), immobiliaris (lloguers) i/o guanys patrimonials ( fons d'inversió, accions, etc) superiors als 25 euros anuals. Data de modificació: 03/11/2016 18:00:49