Montmelo

Montmelo
  • MIDA DEL TEXT   

01:40  |  24/03/2023

Data i hora oficial

El temps

PLA DE MILLORA URBANA DEL CARRER PRIMER DE MAIG

  • Render del projecte de millora urbana del carrer Primer de Maig

    Render del projecte de millora urbana del carrer Primer de Maig

9/8/2016

El passat 28 de juny, el Ple Municipal va aprovar el Pla de Millora Urbana de la parcel·la situada al carrer del Primer de Maig entre els carrers de la Cucurny i de Navarra. Aquesta parcel·la està actualment ocupada per naus magatzem i patis, un d'aquests espais de titularitat municipal i actualment al servei de la brigada d'Obres i Serveis.


El Pla de Millora Urbana és un instrument urbanístic que permet desenvolupar i ordenar volumètricament els paràmetres que fixava inicialment del Pla d'Ordenació Urbana Municipal. El Pla de Millora aprovat modifica la previsió inicial del POUM pel que fa a ocupabilitat, ja que preveia i reconeixia per aquest sector una superfície d'espai privat de 5.047,70 m2 i reservava per a espai públic 2.163,30 m2. La modificació que aporta el Pla de Millora és que el 70% de l'àmbit serà per a espai públic i el 30% per a espai privat, és a dir, 2.286,27 m2, espai pri-vat i 4.892,70 m2, espai públic.


El Pla de Millora Urbana aprovat té com a objectiu primer poder posar a disposició de la cooperativa d'habi-tatge Llar Unió Catalonia l'espai de titularitat pública situat al carrer del Primer de Maig amb carrer de Navarra, per tal de complir al conveni signat i que permetrà construir 36 pisos de protecció oficial. Per a fer-ho possible, s'ha dividit l'àmbit en dos polígons que podran desenvolupar-se independentment.


La nova ordenació preveu la construcció d'un bloc en dues alçades diferents, planta +4 a la part que dóna al carrer de Navarra i planta +5 amb façana al carrer del Primer de Maig; un segon bloc de planta +5 amb façana a la plaça de l'estació i un tercer edifici de planta +4 amb façana al carrer del Primer de Maig. Aquesta distribució permet la creació d'una àmplia plaça i zona verda i permet també la connectivitat a peu, mitjançant rampa, amb el carrer d'Antonio Machado.


La voluntat de l'equip de govern és que la primera part del PMU que afecta terrenys de titularitat municipal pugui tirar endavant de la mà de la cooperativa d'habitatges Llar Unió Catalonia, al més aviat possible.Data de modificació: 09/08/2016 09:54:30