Montmelo

Montmelo
  • MIDA DEL TEXT   

09:17  |  21/03/2023

Data i hora oficial

El temps

LA QUALITAT DE L'AIRE DE MONTMELÓ

19/7/2016

L'Ajuntament de Montmeló i diversos municipis de la comarca​ s'han incorporat recentment a la Taula de la Qualitat de l'Aire de la conurbació de Barcelona.

 

Conjuntament amb nou municipis del Vallès Oriental i el Consell Superior d' Investigacions Científiques, s'ha iniciat una campanya de mesura dels gasosos d'interès (NO2 i O3) per avaluar les diverses fonts d'emissions principalment trànsit i industrials. La campanya d'estiu s'ha realitzat durant el mes de juny i ara s'estan analitzant els primers resultats.


Durant el mes de setembre es preveu que el Consell Comarcal del Vallès Oriental presenti els resultats del Pla supramunicipal de millora de la qualitat de l'aire elaborat per l'Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, que inclou inicialment a 12 municipis de la comarca (entre els quals Montmeló). El Pla incorpora una llistat de proposta d'accions per tal de millorar la Qualitat de l'Aire del Vallès Oriental.

 

 

L'atmosfera i la qualitat de l'aire
L'atmosfera és la cap gasosa que envolta la Terra, ens protegeix de les radiacions còsmiques i conté l'oxigen imprescindible per la vida. L'atmosfera és complexa i dinàmica, i recull totes les emissions dels gasos generats per les activitats humanes com les indústries, i també recull les emissions dels processos naturals com les erupcions volcàniques.

 

La mala qualitat de l'aire pot tenir greus conseqüències per la nostra salut i el medi ambient. La contaminació atmosfèrica pot desencadenar i agreujar malalties respiratòries i cardiovasculars.

La qualitat de l'aire a Europa ha millorat notablement en els darrers anys. S'han reduït  significativament les concentracions de molts contaminants atmosfèrics com el plom, el diòxid de sofre, i el benzè.

 

Així i tot, encara no s'han aconseguit els nivells desitjables pel que fa a les partícules en suspensió i l'ozó, els dos contaminants que actualment, es considera que afecten més a la salut. En algunes ciutats i aglomeracions es superen els nivells establerts pels òxids de nitrogen, i en algunes zones de l'est d'Europa i a l'entorn dels Alps es superen els nivells establerts pel benzo(a)pirè.

 

La font més important d'emissions és la crema de combustibles pel transport, la generació d'electricitat, la indústria i la calefacció del sector residencial. La principal font d'emissions de partícules i òxids de nitrogen a les ciutats prové del trànsit de vehicles, especialment del trànsit de vehicles diesel. 

 

Font: Diputació de BarcelonaData de modificació: 21/07/2016 15:55:15