Montmelo

Montmelo
  • MIDA DEL TEXT   

08:04  |  21/03/2023

Data i hora oficial

El temps

EL CONSORCI DE RESIDUS DEL VALLÈS ORIENTAL INICIA LA CAMPANYA ESTRATÈGICA DE CARACTERITZACIÓ DE LA FRACCIÓ RESTA

9/6/2016

L’objectiu és conèixer la seva composició i el potencial de millora de la recollida selectiva

        

En el marc de l’estratègia global de prevenció i gestió de residus de la comarca el Consorci de Residus del Vallès Oriental inicia l’estudi i anàlisi de la composició de la fracció resta. I és que molts dels residus que es llencen al contenidor de la resta es poden valoritzar si es separen correctament en origen. Les caracteritzacions de la bossa de la resta permeten també conèixer el potencial de recollida selectiva que hi ha en els municipis estudiats. Aquest coneixement farà que les campanyes de prevenció ambiental puguin ser més personalitzades i els missatges s’adeqüin als resultats obtinguts.

 

L’estudi, que s’ha començat als municipis de l’Ametlla del Vallès i Vallgorguina, aportarà dades sobre la composició de la bossa de la fracció resta dels 42 municipis consorciats i les característiques de la mateixa, que posteriorment es creuaran amb les de recollida selectiva i d’aquesta forma aproximar quina és la composició dels  residus municipals actual al Vallès Oriental. També permetrà definir les accions de cara a assolir els objectius que planteja el PRECAT20.

 

Per primera vegada es faran caracteritzacions de la fracció resta de tots els municipis i s’analitzarà en detall diverses categories de residus: matèria orgànica, fracció vegetal, envasos lleugers domèstics, envasos de vidre, paper i cartró, metall fèrric, tèxtil, residus especials i altres fraccions presents.

 

Pel que fa a la matèria orgànica es diferenciarà la part que correspon al malbaratament alimentari, amb l’objectiu de dimensionar aquest fenomen, identificar les causes, conseqüències i impactes socials, econòmics i ambientals que se'n deriven d'aquesta mala praxis, i identificar estratègies que permetin actuar conjuntament amb l’Agència de Residus de Catalunya en la bona direcció.

 

Aquesta actuació, que finalitzarà a setembre, s’emmarca en l’establiment de dues línies estratègiques fonamentals pel Consorci: Mimitzar Residus, Maximitzar Recursos, per contribuir a reduir la generació de residus, impulsant la prevenció i fomentant la visió del residu com a recurs.Data de modificació: 09/06/2016 20:25:09