Montmelo

Montmelo
  • MIDA DEL TEXT   

17:30  |  28/03/2023

Data i hora oficial

El temps

NOVES ACTUACIONS PER MILLORAR EL RECICLATGE A MONTMELÓ

  • Reciclar surt a compte

    Reciclar surt a compte

8/5/2016

Fa un any l'Ajuntament va apostar per un nou model de recollida selectiva a tot el municipi amb l'ampliació d'àrees de contenidors per a les cinc fraccions (paper i cartró, envasos, vidre, matèria orgànica i resta) de càrrega lateral. Com a resultat, s'ha produït un augment considerable del reciclatge de paper i cartró i un lleuger augment dels nivells de la recollida de les fraccions d'envasos, vidre i matèria orgànica.


A Montmeló, només es recull selectivament el 33% dels residus que generem a casa. Si recollíssim selectivament tots els residus, podríem recuperar-ne un 85%.


La Unió Europea ha fixat l'objectiu de reciclatge del 50% per l'any 2020. Per aquest motiu, l'Agència de Residus de Catalunya preveu un increment del cànon de residus municipals per aquest any de 19,1€ per tona a 24,5€. Aquest augment del cànon de residus implica un augment de costos de l'eliminació de la fracció resta, la qual suposa actualment el 70% dels residus generats a Montmeló.


Davant d'aquestes previsions del costos d'eliminació de la fracció resta, des del Departament de Medi Ambient s'han realitzat estudis de caracteritza-ció de la fracció resta que han donat com a resultat que una part molt impor-tant d'aquests residus, concretament el 72%, correspon a matèria orgànica.


Per tal d'incrementar la recollida selectiva de matèria orgànica, aquest mes de març s'ha iniciat un nou servei de recollida porta a porta de matèria orgànica adreçat als comerços que siguin grans o mitjans productors. Està previst que del servei se'n beneficiïn prop de 30 establiments (menjadors col·lectius, supermercats, bars, etc.) més el mercat setmanal. El servei es realitza dilluns, dimecres i divendres al migdia. Cada establiment s'enca-rrega de treure i retornar el contenidor per a la seva recollida. Durant el mes de febrer es va realitzar una xerrada informativa prèvia al començament del servei amb els principals establiments adherits. Una informadora vetllarà per la resolució dels dubtes i problemes amb l'objectiu de facilitar el bon ús del servei.


Amb l'objectiu d'aconseguir millorar la quantitat de residus recollits selectivament, l'Ajuntament ha editat una nova guia sobre la prevenció i el reciclatge de residus que s'encarta amb aquest butlletí.

 

La guia detalla els beneficis que comporta una òptima pràctica del reciclatge dels residus.

 

A nivell econòmic:

  • El municipi ingressa diners per la valorització dels materials recuperats del reciclatge.
  • S'evita l'augment de la taxa de gestió de residus, ja que els costos de tractament es redueixen.


A nivell ambiental:

  • Evitem el consum d'energia i actuem contra el canvi climàtic.
  • Disminuïm el consum de recursos naturals per fer nous productes.

 

A nivell de salut:

  • Reduïm les emissions a l'atmosfera.
  • Evitem la proliferació d'olors i substàncies nocives.

 

Finalment informar que des de principis d'aquest any s'han començat a clausurar les àrees de contenidors soterrats que presentaven pitjor estat, substituint-les per àrees de contenidors de càrrega lateral. La important inversió econòmica, així com els elevats costos de neteja i manteniment han fet optar l'Ajuntament per tancar definitivament les àrees soterrades situades als carrers Doctor Robert, Carlos Linde, Girona, Nou, Àngel Guimerà i Timbaler del Bruc. Amb aquesta actuació, es guanya en la reducció de la despesa econòmica municipal i els veïns es beneficien d'un sistema que comporta un estalvi en el temps de recollida dels residus i una disminució del soroll i les olors.
Al llarg d'aquest any 2016, es farà la inversió corresponent per afegir pedals als contenidors de residus i d'aquesta forma facilitar-ne el seu ús.

 Data de modificació: 27/07/2018 08:53:56