Montmelo

Montmelo
 • MIDA DEL TEXT   

01:35  |  24/03/2023

Data i hora oficial

El temps

NOVES BEQUES D'AJUT DEL MENJADOR ESCOLAR PER AL PROPER CURS

 • Ajuts beques menjador

  Ajuts beques menjador

5/5/2016

Ja es poden sol·licitar els ajuts de beques menjador per al proper curs escolar. El termini de presentació de sol·licituds acaba el 27 de maig de 2016.

 

El Consell Comarcal del Vallès Oriental obre el termini de sol·licituds d'ajuts individuals de menjador per a alumnes d'ensenyaments obligatoris i de segon cicle d'educació infantil.

 

L'objecte d'aquestes bases és regir la convocatòria per a l'atorgament d'ajuts de menjador als alumnes matriculats en un centre educatiu del Vallès Oriental sostingut amb fons públics de Catalunya, en qualsevol dels cursos dels ensenyaments de segon cicle d'educació infantil i d'ensenyaments obligatoris, durant el curs corresponent a la convocatòria.

 

Poden sol·licitar els ajuts de menjador els pares, les mares, els tutors legals o les persones encarregades temporalment o definitivament de la guarda dels infants beneficiaris.

 

Totes les persones que estan interessades a sol·licitar aquestes ajudes, poden informar-se a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania i al departament de Serveis Socials de l'Ajuntament de Montmeló.

 

 

ASPECTES IMPORTANTS A TENIR EN COMPTE

 

Beneficiaris
Poden ser beneficiaris els alumnes matriculats en un centre educatiu del Vallès Oriental sostingut amb fons públics de Catalunya, en qualsevol del cursos de segon cicle d’educació infantil i d’ensenyaments obligatoris, durant el curs corresponent a la convocatòria, sempre i quan no els pertoqui la gratuïtat del servei i compleixin els requisits establerts en aquestes Bases.

Requisits generals
A més de reunir les condicions per a ser beneficiari, , per a rebre l’ajut cal:

 • Presentar la sol·licitud i la documentació previstes en l’article 6 en els terminis i la forma establerts en cada convocatòria.
 • En relació amb tots i cadascun dels membres de la unitat familiar computables, l’autorització al Consell Comarcal del Vallès Oriental i/o el Departament d’Ensenyament per tal que puguin accedir a les dades de l’Agència Tributària les dades relatives a la renda i patrimoni familiar.
 • No tenir el servei de menjador amb caràcter preceptiu, i per tant, gratuït. 
 • Fer ús del servei de menjador escolar.
 • No rebre cap altre ajut pel mateix concepte d’altres administracions o d’un altre ens públic o privat, que juntament amb l’ajut atorgat pel Consell Comarcal del Vallès Oriental, superi el cost del servei de menjador.
 • No superar el llindar de renda familiar anual que es calcula en funció dels membres computables de la unitat familiar i per l’agregació de les unitats de consum que es detallen a continuació:

1. Primer adult (sustentadors principals): 9.767,40 euros.
2. Segon adult (sustentadors principals): 3.906 euros.
3. Per cada adult que integri la unitat familiar diferent als sustentadors principals: 1.953 euros.
4. Per cada nen/a computable de la unitat familiar: 1.465,00 euros.

 • No superar el llindar de volum de negoci per unitat familiar de 155.000 €.
 • No superar el llindar de rendiments patrimonials de 1.700 €.
 • No superar el llindar de valors cadastrals de finques urbanes de 42.900 euros.
 • No superar el llindar de valors cadastrals de finques rústiques de 13.130 euros per cada membre computable.
 • Presentar el document acreditatiu de l’IDALU de l’alumne pel qual es sol·licita l’ajut. L’IDALU, és el codi identificador únic que s’assigna a cada alumne, dins el Registre d’alumnes (RALC) que ha creat el Departament d’Ensenyament per a tots els alumnes matriculats en centres educatius públics i privats d’ensenyaments reglats i no universitaris de Catalunya.

 

Podeu obtenir el full de sol·licitud i les bases reguladores clicant aquí

Podeu consultar les bases clicant aquíData de modificació: 05/05/2016 20:53:57