Montmelo

Montmelo
  • MIDA DEL TEXT   

10:18  |  21/03/2023

Data i hora oficial

El temps

SERVEIS SOCIALS: ARRIBEM A LES PERSONES QUE MÉS HO NECESSITEN

  • Taller de millora de l'Ocupabilitat

    Taller de millora de l'Ocupabilitat

25/4/2016

Durant els darrers anys, s'han incrementat les partides de despesa vinculades a Serveis Socials. Aquestes accions tenen com a destinatari els sectors de població més desfavorits.

 

Des del Departament de Serveis Socials de l'Ajuntament es desenvolupen diferents actuacions i serveis de caire educatiu, preventiu i assistencial, orientades a millorar la cohesió social i la igualtat d'oportunitats. Són objectius prioritaris la millora de la cobertura de serveis i la seva qualitat, la promoció de l'autonomia de les persones i la prevenció de situacions de risc social, sempre fomentant la participació i la corresponsabilitat dels ciutadans.


Davant els efectes de la crisi eco-nòmica i les seves conseqüències, aquest departament treballa per optimitzar recursos i competències amb l'objectiu d'arribar a les persones que més ho necessiten. Així mateix, durant els darrers anys, s'han incrementat les partides de despesa vinculades a Serveis Socials.
El pressupost del 2016 destinat a polítiques socials és de 696.550€, dels que 365.000€ corresponen a les aportacions al Centre de Discapacitats: el Trencadís i a la Residència-Centre de dia Can Dotras.


Aquestes accions tenen com a destinatari la protecció i la cura de la gent gran, nova ciutadania, dona, infància i discapacitat, amb l'objectiu de proporcionar-los eines i recursos que millorin la seva qualitat de vida. Alguns dels programes que es duen a terme des de Serveis Socials són:


Respir Residencial per a gent gran
Es tracta d'un programa de suport adreçat a les famílies que tenen al seu càrrec persones més grans de 65 anys amb un determinat grau de dependència, en col·laboració amb la Diputació de Barcelona. Té com a finalitat millorar la qualitat de vida dels cuidadors, proporcionant-los un temps de descans i donant resposta a determinades situacions familiars imprevistes, com hospitalització o malaltia del cuidador.

 

Davant d'aquestes situa-cions, es proporciona una plaça residencial de caràcter temporal, d'una durada màxima de dos mesos a l'any, que es pot gaudir en períodes d'un mínim de 15 dies.


Grups de suport d'ajuda mútua
Es tracta d'un punt de trobada on els assistents comparteixen la seva experiència de cuidadors amb l'ajut d'un psicòleg i està dirigit a persones cuidadores, no professionals, de persones en situació de dependència. Aquest programa compta, també, amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona.

 

Mitjançant aquesta iniciativa, es promou el suport emocional i la relació entre persones cuidadores que comparteixen una mateixa problemàtica, per tal que tinguin suport en el procés de cura de la persona dependent. Es proporcionen recursos i estratègies per gestionar favorablement necessitats i conflictes i suport emocional per prevenir situacions d'esgotament, que milloren la qualitat de vida tant de les persones cuidadores com de les que es troben en situació de dependència.


Tallers de millora de l'ocupabilitat
Amb una durada trimestral, s'orga-nitzen aquests tallers adreçats a persones inscrites a la borsa de treball municipal i en seguiment per part del Departament de Serveis Socials.


Des que es va posar en funcionament s'han fet tres edicions. La darrera va ser al mes de gener on la psicòloga del Punt Dona va ser l'encarregada d'impartir les sessions basades en fomentar l'autoestima, la confiança, les habilitats comunicatives i socials i l'itinerari laboral individual.


Un nombre important d'usuaris i usuàries que s'han pogut beneficiar d'aquest projecte són persones en edat laboral, aturats de llarga durada en un alt percentatge, provinents de l'àmbit de la construcció, amb dificultats idiomàtiques i amb poca o nul·la formació i/o capacitació laboral.


Durant aquest any 2016 es preveuen dur a terme 3 edicions més dels Tallers de Millora de l'Ocupabilitat amb altres persones o col·lectius vulnerables i en situació d'atur.


Pobresa energètica
Arran de l'entrada en vigor de la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar l'emer-gència en l'àmbit de l'habitatge i la po-bresa energètica, des del Departament de Serveis Socials es dóna resposta a les persones que passen per una situació econòmica de precarietat i que es troben davant d'aquesta problemàtica.


Aquest servei, d'una banda, informa i assessora els consumidors sobre les mesures que han d'emprendre quan la companyia talla el subministrament elèctric o quan se'n rep l'avís. D'altra banda, dóna informació de com reduir l'import de les factures i millorar l'efi-ciència i la gestió energètica de la llar.


Reglament de prestacions econòmiques
Des del 2013, aprovat pel Ple del mes de juliol, l'Ajuntament compta amb el Reglament Municipal de Prestacions econòmiques de caràcter social. El ajuts regulats en el reglament tendeixen, en primera instància, a pal·liar les necessitats socials i econòmiques de les famílies, però també contemplen l'objectiu, a mig i llarg termini, d'incidir en la consecució de l'autonomia personal i afavorir la inclusió social.


Aquests ajuts són bonificacions en el rebut del lloguer de l'habitatge, l'aigua, les escombraries o l'Impost de Béns Immobles, dintre dels terminis i els requisits establerts.Data de modificació: 28/04/2016 11:47:40