Montmelo

Montmelo
  • MIDA DEL TEXT   

05:10  |  21/03/2023

Data i hora oficial

El temps

L'ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA MOBILITAT I EL TRANSPORT RECLAMA EL TRASPÀS A LA GENERALITAT DE LES LÍNIES FERRÒVIARIES DE CATALUNYA

  • AMTU

    AMTU

5/4/2016

El Comitè Executiu de l’Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà, (AMTU) ha aprovat una proposta de resolució per demanar a l’Estat espanyol el traspàs íntegre a la Generalitat de Catalunya de les línies ferroviàries interiors de Catalunya. D’aquesta manera, l’entitat municipalista -de la qual formen part 84 municipis de Catalunya, entre els quals s'inclou el de Montmeló, i 2 consells comarcals- dóna recolzament a la Generalitat en la necessitat de gestionar el transport ferroviari des de Catalunya.

 

La proposta de resolució aprovada per l’AMTU, també inclou la necessitat que, de forma simultània al traspàs de titularitat de les línies interiors, es traspassin a la Generalitat les consignacions pressupostàries destinades al Pla de Rodalies i al manteniment de la xarxa, per tal d’executar les funcions de planificació, manteniment de les línies, i execució d’obres.

 

L’AMTU afirma que el dèficit històric d’inversions en infraestructures de l’Estat Espanyol a Catalunya és un impediment per a la seva economia i la millora de la seva competitivitat. En aquest sentit, manifesta el greu incompliment del Pla de Rodalies, per part del Ministeri de Foment, ja que dels 4.000 milions que s’havien d’invertir entre 2008 i 2015, només s’ha executat un 10%. I dels 306 milions que es van acordar al 2013, per a accions prioritàries que haurien d’acabar el 2015, només s’ha executat un 2%.

 

 Atès que la xarxa ferroviària és una infraestructura fonamental per poder tenir un funcionament idoni per al desenvolupament del país, l’AMTU considera necessari accelerar el traspàs íntegre de les línies ferroviàries interiors de Catalunya a la Generalitat de Catalunya, per tal d’aconseguir una mobilitat adequada a les necessitats reals.

 

L’Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU) té com a finalitat principal contribuir a la millora constant del transport col·lectiu de viatgers dels municipis membres, així com de la mobilitat en general, a partir de l’optimització dels recursos disponibles. Entre les seves funcions, hi consta elaborar propostes dirigides a la millora en la gestió de les infraestructures, el transport i la mobilitat, així com proporcionar suport en la planificació i gestió de les infraestructures, el transport i la mobilitat en general. Per a l’AMTU, les infraestructures del transport són un dels elements clau que sostenen i impulsen el desenvolupament d’un país, i en determinen el seu nivell de competitivitat, eficiència econòmica i sostenibilitat.Data de modificació: 07/04/2016 08:30:33