Montmelo

Montmelo
 • MIDA DEL TEXT   

04:23  |  13/05/2021

Data i hora oficial

El temps

BONIFICACIONS A LES LLICÈNCIES D'OBRES PER A LA REHABILITACIÓ D'EDIFICIS

 • Bonificacions a l'obtenció de llicències d'obres per a la instal·lació de rampes adaptades

  Bonificacions a l'obtenció de llicències d'obres per a la instal·lació de rampes adaptades

31/3/2016

El Ple de l'Ajuntament, celebrat el passat dimarts, va aprovar per unanimitat la modificació de l'ordenança fiscal que regula les bonificacions a l'obtenció de llicències d'obres per a la instal·lació d'ascensors i rampes adaptades en edificis plurifamiliars. Aquesta aprovació inicial esdevindrà definitiva si, transcorregut el termini de trenta dies hàbils des de la seva publicació en el BOP, no es presenta cap al·legació. Les bonificacions dels impostos i les taxes de la llicència d'obres corresponents que s'apliquen són les següents:

 • 30% en edificis amb un pressupost d'obres fins a 30.000 euros
 • 40% en edificis amb un pressupost d'obres entre 30.000 i 50.000 euros
 • 50% en edificis amb un pressupost d'obres superior a 50.000 euros

A més,  a les bonificacions anteriors es poden sumar les següents, sempre i quan es reuneixen els criteris que segueixen:

 • 10% addicional per als edificis de menys de 10 habitatges
 • 20% addicional per als edificis on tingui establerta la seva primera residència alguna persona amb discapacitat a partir del 33% i amb mobilitat reduïda reconeguda per la Generalitat
 • 5% addicional per als edificis de més de 30 anys d'antiguitat
 • 10% addicional per als edificis on tingui establerta la seva primera residència alguna persona d'edat superior als 70 anys.

 

Bonificacions a l´obtenció de llicències d´obres per a la instal·lació d´ascensors

Bonificacions a l'obtenció de llicències d'obres per a la instal·lació d'ascensors

 

Així mateix, l'ordenança fiscal que regula l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres, contempla altres tipus de bonificacions com ara un 50% sobre l'impost de la llicència d'obres referent als habitatges de protecció oficial i obres que siguin declarades d'especial interès o utilitat municipal per circumstàncies socials, culturals o històriques; un 95% per aquelles obres que incorporin sistemes per a l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia solar per autoconsum, sempre i quan  la seva instal·lació no sigui obligatòria legalment; i l'exempció de pagament per a treballs de pintura i rehabilitació de façanes, tractament de parets mitgeres al descobert i les obres en edificis afectats de patologies estructurals.

 

Amb aquestes bonificacions es vol afavorir i incentivar les obres de rehabilitació d'edificis, aprofitament energètic, millora de l'accessibilitat a les persones amb mobilitat reduïda i tots aquells aspectes que afavoreixin la qualitat de vida de les persones de Montmeló.Data de modificació: 05/04/2016 15:31:30