Montmelo

Montmelo
 • MIDA DEL TEXT   

01:29  |  24/03/2023

Data i hora oficial

El temps

RESULTATS DEL PLE ORDINARI DEL 29 DE MARÇ DE 2016

 • Ple del 29 de març de 2016 de l'Ajuntament de Montmeló

  Ple del 29 de març de 2016 de l'Ajuntament de Montmeló

 • Ajuntament de Montmeló

  Ajuntament de Montmeló

30/3/2016

 La sessió Ordinària de Ple de l'Ajuntament, que es va fer el 29 de març de 2016, a les 20 hores, a la Sala de la Concòrdia de la Casa Consistorial, amb  l'ordre del dia següent:

 

ÀREA D'URBANISME, MOBILITAT I MEDI AMBIENT

 • 1.- ACCEPTACIÓ DEL TRASPÀS CARRETERA BV5156 ENTRE PK 0+180 I 0+596 I BV 5003 ENTRE PK 0+596 I 1+490: Aprovat per unanimitat
 • 2.- APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ PUNTUAL DE POUM FINQUES ZONA 8B4 "TERCIARI I DOTACIONS PRIVADES" ZONA ESTABLIMENTS ESPECIALS SECTOR INDUSTRIAL CIRCUIT: Aprovat per 7 vots a favor (PSC i ERC) i 6 abstencions (ICV-EUiA-E)
 • 3.- MODIFICACIÓ ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LES CONSTRUCCIONS AUXILIARS, PÈRGOLES TANCAMENTS DESMUNTABLES, TENDALS I PISCINES: Aprovat per 7 vots a favor (PSC i ERC) i 6 abstencions (ICV-EUiA-E)

 

ÀREA DE SERVEIS CENTRALS I ECONOMIA

 • 4.- MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL NÚM. 5 "IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES": Aprovat per unanimitat
 • 5.- MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA DE PERSONAL I LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL: Aprovat per 7 vots a favor (PSC i ERC) i 6 abstencions (ICV-EUiA-E)

 

GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA (ERC)

 • 6.- MOCIÓ DE SUPORT AL BANC D'ADN PER LES IDENTIFICACIONS DELS DESAPAREGUTS A LA GUERRA CIVIL: Aprovat per unanimitat

 

GRUP MUNICIPAL INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS - ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA - ENTESA (ICV-EUiA-E)

 • 7.- MOCIÓ DEL 8 DE MARÇ DIA INTERNACIONAL DE LES DONES. UN TREBALL DIGNE I UN SALARI JUST PER JUSTÍCIA DE GÈNERE: Aprovat per unanimitat

 

Ple del 29 de març de 2016 de l´Ajuntament de Montmeló

 

Visualitzar el Ple en Vimeo, clicant aquí


Entitat


Data de modificació: 31/03/2016 18:49:09