Montmelo

Montmelo
 • MIDA DEL TEXT   

19:38  |  23/03/2023

Data i hora oficial

El temps

Recomanacions per a la seguretat durant el Carnaval 2016

2/2/2016

Consells i recomanacions mínimes per al públic, participants de la rua i altres activitats relacionades amb la festa de Carnaval:

 

Consells i recomanacions per al públic

 • Abans d’anar-hi estigueu atents a les informacions oficials que emetin les autoritats sobre l’esdeveniment, així com les què apareguin als mitjans de comunicació o en els transports públics
 • Informeu-vos bé dels llocs per a on ha de passar la rua i seguiu les recomanacions dels organitzadors i dels serveis d'ordre.
 • Porteu aigua en ampolles de plàstic.
 • Aneu a peu o en transport públic per arribar a les desfilades i a les festes, amb l’objectiu de garantir la mobilitat i evitar el col·lapse del trànsit.
 • Travesseu carrers, vies ferroviàries i carrils pels passos habilitats per fer-ho.
 • Tingueu molta cura, en les andanes de les estacions, quan hi hagi molta aglomeració de persones.
 • En els trens i les estacions recordeu: d’utilitzar els passos habilitats per a canviar d’andana. No us apropeu al llindar de l’andana. No obstaculitzeu els recorreguts d’evacuació, ni les sortides d’emergència i no intenteu entrar o sortir dels trens després del senyal acústic de tancament de portes.
 • Amb els vostres vehicles, no estacioneu en doble fila, respecteu els guals, les voreres, els jardins i altres zones de vianants.
 • Tingueu localitzades les sortides d’emergència o les vies d’evacuació dels recorreguts i estigueu atents a les indicacions del personal de seguretat.
 • Informeu-vos a l’arribada de la localització dels serveis preventius sanitaris.
 • Si aneu acompanyats o en grup, acordeu prèviament un punt de referència per a trobarvos en cas que us separeu o us perdeu.
 • Si aneu amb menors d’edat porteu-los a collibè o de la mà. Estigueu pendents de la gent gran i de les persones amb discapacitats.
 • Porteu la documentació al damunt. En el cas dels menors d’edat, la gent gran i els discapacitats psíquics prepareu una fitxa amb les seves dades i un telèfon de contacte, i procureu que la portin en un lloc visible, per si aquests es perden.
 • Tingueu cura dels vostres objectes personals.
 • En concentracions massives a l'exterior, si teniu la sensació d'estar atrapats o sense sortida possible, cerqueu una ubicació alternativa, en la qual pugueu trobar una via d'evacuació.
 • No pugeu a les baranes, reixes o d’altres elements inestables que puguin ser perillosos.
 • Una vegada finalitzat l’esdeveniment, abandoneu el lloc de forma ordenada, respectant l'ordre de sortida i seguint les indicacions dels serveis de seguretat. No oblideu els vostres bjectes personals.
 • No conduïu cap vehicle, si heu ingerit begudes alcohòliques o no us trobeu capacitat
 • per a la conducció, d’aquesta manera s’evita posar en risc, la vostra vida i la dels altres. En cas d’emergència.
 • Si necessiteu atenció sanitària, sol·liciteu-la en els punts d’assistència corresponents (cal estar alerta amb els llocs i motius que poden provocar accidents i col·laborar, en la mesura que es pugui, per a procurar de no ésser afectats).
 • Davant de qualsevol situació d’emergència, mantingueu la calma, truqueu al 112 i aviseu els serveis d’emergència.
 • No utilitzeu el mòbil per a fer trucades o enviament de fotos o vídeos personals, en les zones amb molta concentració de persones, per d’aquesta manera impedir el col·lapse de les línies telefòniques i, en conseqüència, facilitar la comunicació amb els serveis d’emergència.
 • Dirigiu-vos a les sortides a través dels llocs indicats i sense aturar-vos. Mai, en cap cas,
  torneu enrere.
 • Eviteu cridar, córrer o empènyer les altres persones, ja que podríeu provocar situacions molt perilloses, a causa de la gran quantitat de gent que s’hi pot haver concentrat.
 • No us atureu davant les sortides o vies d’evacuació.
 • Una vegada estigueu en una zona segura, si no trobeu el familiar, amic o persona coneguda, n’heu d’informar els serveis d’emergència.


Consells i recomanacions per als PARTICIPANTS DEL LA RUA

 • Reviseu els vehicles, així com el motor i el material elèctric i comproveu que funcionin
  correctament.
 • Recordeu la importància de conèixer el recorregut, les vies d’evacuació, les zones de més aglomeració i els consells d’autoprotecció dels plans d’autoprotecció.
 • No manipuleu, cap tipus d’element elèctric, per al qual no estigueu autoritzat.
 • Disposeu d’extintors ubicats, en llocs de fàcil accés, per a poder apagar qualsevol conat
  d’incendi.
 • Tingueu clares les possibles vies de sortida del vehicle i del recorregut.
 • Eviteu sobrecarregar les instal·lacions elèctriques.
 • Deixeu espai suficient entre comparsa i comparsa per evitar accidents i interaccions en cas
  d’incendi.
 • Seguiu les indicacions del vostre responsable de grup i dirigiu-vos a ell, en cas de dubte.
 • Porteu aigua en ampolles de plàstic.
 • Si conduïu algun dels vehicles de la rua, no ingeriu begudes alcohòliques.
 • No deixeu materials accessibles al públic que puguin suposar un perill per a la seva integritat física (per exemple pirotècnia, elements amb flama, etc.).
 • Si les carrosses o disfresses són de materials combustibles o fàcilment inflamables recordeu de no utilitzar cap element amb flama o guspires en les proximitats.
 • No llenceu pirotècnia ni elements amb flama o guspires cap el públic, ja que també podrien dur disfresses combustibles o inflamables.
 • A les carrosses ha d’anar personal que sàpiga com funciona el generador –com s’apaga- i també que sàpiga de l’ús dels extintors.
 • Està totalment prohibit fer càrregues de combustible amb els generadors en marxa.
 • El combustible s’ha de portar en dipòsits homologats i cal deixar-los en zones ventilades, lluny de focus de calor.
 • La instal·lació elèctrica de les carrosses ha de ser adequada i ha de disposar de butlletí d’instal·lador o certificat d’idoneïtat.
 • Tots els vehicles han de disposar de la corresponent ITV i de l’assegurança.
 • Compliu amb totes les mesures de seguretat, amb l’objectiu de minimitzar la possibilitat d’accidents.
 • Col·laboreu amb l’ajuntament amb la difusió dels consells per la població.

  Més informació al web de Protecció Civil


Data de modificació: 04/02/2016 16:42:59