Montmelo

Montmelo
 • MIDA DEL TEXT   

17:47  |  25/01/2022

Data i hora oficial

El temps

Resultats del Ple Ordinari de l'Ajuntament de Montmeló del 26 de gener de 2016

 • Ple del 26 de gener de 2016 de l'Ajuntament de Montmeló

  Ple del 26 de gener de 2016 de l'Ajuntament de Montmeló

 • Ple del 26 de gener de 2016 de l'Ajuntament de Montmeló

  Ple del 26 de gener de 2016 de l'Ajuntament de Montmeló

 • Ple del 26 de gener de 2016 de l'Ajuntament de Montmeló

  Ple del 26 de gener de 2016 de l'Ajuntament de Montmeló

27/1/2016

La sessió ordinària de Ple de l'Ajuntament, que es va fer el 26 de gener de 2016, a les 20 hores, a la Sala de la Concòrdia de la Casa Consistorial, va tenir el resultat següent:

 • 1.- Aprovació dels esborranys de les actes següents:

            Sessió ordinària:

                27 d'octubre de 2015

            Sessions extraordinàries:

                10 de novembre de 2015

                23 De novembre de 2015 (meses electorals)

                23 De novembre de 2015

                22 De desembre de 2015

 

ÀREA D'ALCALDIA I SEGURETAT CIUTADANA

 • 2.- Donar compte del decret d'alcaldia pel qual es modifica els nomenaments dels tinents d'alcalde. No es vota
 • 3.- Donar compte del decret d'alcaldia pel qual es modifica la composició de la junta de govern local. No es vota
 • 4.- Donar compte del decret d'alcaldia pel qual es modifica la delegació de competències dels regidors. No es vota
 • 5.- Canvi de representant per part del grup municipal d'ERC en el Consell Escolar Municipal i en el Consell d'Urbanisme. Aprovat per 7 vots a favor (PSC i ERC) i 6 vots en contra (ICV-EUiA-E)
 • 6.- Canvi de representant per part del grup municipal d'ERC en el Consell Rector de la residència Can Dotras. Aprovat per 7 vots a favor (PSC i ERC) i 6 vots en contra (ICV-EUiA-E)
 • 7.- Modificació de les retribucions dels regidors. Aprovat per 7 vots a favor (PSC i ERC) i 6 vots en contra (ICV-EUiA-E)
 • 8.- Formular requeriment previ en relació a la resolució que posa fi al procediment de revocació parcial del cofinançament FEDER.Aprovat per 7 vots a favor (PSC i ERC) i 6 abstencions (ICV-EUiA-E)

 

ÀREA D'URBANISME, MOBILITAT I MEDI AMBIENT

 • 9.- Aprovar el text refós  de la modificació puntual del POUM al polígon PA-17, Pla Sota el Moli, Pla del Viver i Pla del Tren. Aprovat per 7 vots a favor (PSC i ERC) i 6 abstencions (ICV-EUiA-E)

 

ÀREA D'URBANISME, MOBILITAT I MEDI AMBIENT. REGIDORIA DE MEDI AMBIENT I MOBILITAT

 • 10.- Moció sobre els acords de la conferència sobre el canvi climàtic de paris 2015. Aprovat per unanimitat

 

ÀREA DE SERVEIS CENTRALS I ECONOMIA

 • 11.- Donar compte informes de morositat i periode mitja de pagament, 4t trimestre de 2015. No es vota
 • 12.- Modificació de l'ordenança fiscal núm. 32 "Preus públics per serveis municipals". Aprovat per 7 vots a favor (PSC i ERC) i 6 abstencions (ICV-EUiA-E)

 

Ple del 26 de gener de 2016 de l´Ajuntament de Montmeló

Ple del 26 de gener de 2016

 • 13.- Mocions
 • 14.- Donar compte de les resolucions dictades per l'alcalde, i dels acords adoptats per la junta de govern local des de la darrera sessió.
 • 15.- Precs i preguntes

Entitat

Informació relacionada


Data de modificació: 28/01/2016 19:29:29