Montmelo

Montmelo
  • MIDA DEL TEXT   

17:31  |  16/04/2021

Data i hora oficial

El temps

Montmeló estalvia més d'un 35% de la despesa d'enllumenat públic durant el primer semestre de 2015

  • Enllumentat públic de Montmeló

    Enllumentat públic de Montmeló

  • Evolució mensual de la despesa de quadres d'enllumenat agregada

    Evolució mensual de la despesa de quadres d'enllumenat agregada

  • Evolució mensual del consum de quadres d'enllumenat agregat

    Evolució mensual del consum de quadres d'enllumenat agregat

16/12/2015

El passat mes de juliol de 2014 es va iniciar una actuació en l'enllumenat introduint elements més eficients els quals permetran l'estalvi d'energia i de costos en la facturació elèctrica. Es tractava de dur a terme la substitució d'una gran part dels elements existents de les instal·lacions municipals per la via del rènting financer, amb l'objectiu d'assolir de forma immediata un estalvi en la factura de la llum que paga l'Ajuntament, fruit de la reducció de la potència dels llums del carrer.

 

Per constatar l'estalvi real en el consum final de l'enllumenat públic, s'ha dut a terme un estudi, entre els mesos de febrer i agost de 2015, realitzant una comparativa amb els mateixos mesos de l'any anterior. El resultat de l'estudi dóna unes xifres d'un  estalvi durant aquest període 7 mesos (Febrer - Agost) de 35.025,39 €. D'aquest estalvi uns 22.849,55 € on deguts a una disminució dels KWh consumits i 12.175,84 € a la baixada de les potències contractades. Això representa un estalvi de més d'un 35% sobre la despesa del mateix període del 2014.

 

Tenint en compte l'evolució i les xifres d'aques estudi, l'Ajuntament preveu que la despesa en enllumenat pel 2016 serà de 111.000 €. Cal tenir present que el cost el 2014 va ser de 182.464,54 €. Això representa una previsió de més de 70.000 € sobre la despesa de l'any 2014.

En definitiva, Montmeló disposa actualment d'un enllumenat de més qualitat, que consumeix menys i  amb el nou sistema de rènting financer, el cost de la inversió realitzada, sortirà del propi estalvi que es generi.Data de modificació: 17/12/2015 20:11:54