Montmelo

Montmelo
  • MIDA DEL TEXT   

12:35  |  25/02/2021

Data i hora oficial

El temps

Campanya de la poda d'hivern de l'arbrat a Montmeló

  • S'inicia la campanya de poda d'hivern de l'arbrat

    S'inicia la campanya de poda d'hivern de l'arbrat

15/12/2015

A finals del mes de novembre va iniciar-se la campanya de poda d’hivern dels arbres del nostre poble. La campanya durarà fins al març i serà realitzada per la brigada municipal.

 

Coincidint amb l'inici de la campanya de poda s'ha desenvolupat un curs teòric i pràctic per part de tècnics qualificats de poda d'arbrat als membres de la brigada municipal. El curs ha permès adquirir els coneixements teòrics sobre nous conceptes de poda que s'han introduït en els darrers anys així com formar els treballadors municipals en conceptes de maneig del maquinària (motoserra, xerrac japonès,...) i prevenció de riscos laborals en poda en alçada.

 

L’objectiu de la campanya és podar aquells arbres que ho requereixin per aconseguir una millora estètica i funcional, evitant quan sigui possible podes dràstiques que els debiliten i els fan més sensibles a plagues i malalties. S'aplicarà un tipus de poda adaptada a les condicions de cada arbre en funció de l’espècie, la mida i les condicions de l’entorn. Altres factors a tenir en compte són la proximitat a la calçada, la circulació dels vianants, la distància a les façanes o a les línies elèctriques i evitar que interfereixin en la visibilitat dels semàfors i l’enllumenat públic. Amb l'adaptació de la tipologia de poda a les característiques de l'arbre es cerca reduir al màxim les esporgues dràstiques als exemplars que ocasionen problemes a la via pública.

 

En determinats carrers amb arbres envellits i que podrien ocasionar riscos per caiguda de branques es faran treballs de reformacions de l'arbrat d'acord amb els criteris tècnics establerts.

 

D'acord amb el Pla Director dels Espais Verds de Montmeló, s'aprofitarà la campanya de poda per tallar aquells exemplars que estiguin malalts o que presentin un risc de caiguda. En els casos que sigui possible es replantaran nous exemplars a la primavera.  

 

Els veïns que Montmeló que tinguin algun dubte o consideració referent a la poda efectuada en l'arbrat del seu carrer poden dirigir-se a l'àrea de medi ambient de l'ajuntament: mediambient@montmelo.cat.

 

Es preveu efectuar una visita informativa de la tipologia de poda efectuada amb els veïns i veïnes interessats el mes de febrer. Les persones interessades a assistir a la visita informativa poden enviar un correu a: participacio@montmelo.cat. 

 Data de modificació: 17/12/2015 18:18:06