Montmelo

Montmelo
  • MIDA DEL TEXT   

22:52  |  22/04/2021

Data i hora oficial

El temps

El Ple Municipal aprova per unanimitat les Ordenances fiscals per al 2016

  • Ple de l'Ajuntament de Montmeló

    Ple de l'Ajuntament de Montmeló

  • Ordenances fiscals. Ajuntament de Montmeló

    Ordenances fiscals. Ajuntament de Montmeló

12/11/2015

La sessió extraordinària del Ple del dimarts 10 de novembre, va aprovar les Ordenances fiscals per a l’any 2016. Aquesta aprovació va comptar amb el vot favorable dels tres grups polítics que conformen el consistori (PSC, ICV-EUiA i ERC)

 

Per a l’any 2016 es modifiquen 12 de les 32 Ordenances fiscals de què disposa l’Ajuntament de Montmeló, quedant congelades en les mateixes condicions de 2015 les 20 restants.

 

De les modificacions introduïdes cal destacar:

 

Impost de Béns Immobles

L’Ordenança número 1, reguladora de l’impost sobre els béns immobles (IBI) ha recuperat el coeficient general, 0,859, que tenia al 2014, i que al 2015 es va haver de modificar a la baixa per tal d’apaivagar l’increment de l’impost, fruit de la disposició del Govern central, anomenada “efecte Rajoy”.

Dels coeficients aplicats al 2015 es mantenen el que tributaran el 10% dels immobles industrials de més alt valor cadastral (0,979).

 

Plusvàlua

L'Ordenança número 4, que regula l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU), més conegut com a Plusvàlua, es modifica eliminant l’obligatorietat dels hereus d’haver conviscut durant els dos últims anys de vida del causant per poder-se beneficiar de la bonificació del 95% en l’impost.

 

Escombraries

Pel que fa a l’Ordenança 13, que regula la recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus urbans, s’ha reactivat el model que es va posar en marxa el 2013, que té en compte el nombre de persones que hi viuen a cada unitat familiar aplicant un coeficient corrector en funció dels metres quadrats de l’habitatge. Es limita el creixement de la taxa al 6% i la reducció al 2%. Els increments arriben a un màxim de 10 €/any per habitatges amb més de 120 m² i la reducció o el manteniment de preu afecta als habitatges de menys de 120 m².

 

Subministrament d’aigua

Es modifica l’Ordenança 22, en tots els trams, de menor a major consum, i s’aplica un percentatge d’increment del 4%, 5% i 7% en funció dels trams i seguint el criteri de penalitzar el major consum. L’augment té per objectiu pal·liar l’increment del preu de l’aigua en un 70%, que es va produir en el procés de privatització d’Aigües Ter-Llobregat portat a terme per l’Agència Catalana de l’Aigua.

 

La resta d’Ordenances modificades atenen a circumstàncies molt especifiques, canvis de redactat, modificacions d’annexes, etc., o contemplen tarifes per a nous serveis, com la taxa que regula la cessió d’espais dels nous serveis disponibles al centre de recursos G2M.


Entitat


Data de modificació: 12/11/2015 20:03:52