Montmelo

Montmelo
  • MIDA DEL TEXT   

00:27  |  06/05/2021

Data i hora oficial

El temps

Sessió Extraordinària del Ple de l'Ajuntament, del 30 de juny de 2015

  • Nova composició del ple de l'Ajuntament de Montmeló

    Nova composició del ple de l'Ajuntament de Montmeló

2/7/2015

La sessió Extraordinària de Ple de l'Ajuntament realitzada el 30 de juny de 2015, a les 20 hores, a la Sala de la Concòrdia de la Casa Consistorial, va tenir els resultats següents:

 

ORGANITZACIÓ CARTIPÀS:

 

1.- DONAR COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA PEL QUAL ES NOMENEN ELS TINENTS D'ALCALDE

No es vota.

 

2.- DONAR COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA PEL QUAL S'ORGANITZEN LES ÀREES I LES DELEGACIONS EFECTUADES PER L'ALCALDE ALS REGIDORS.

No es vota.

 

3.- DONAR COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA DE CONSTITUCIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.

No es vota.

 

4.- PRESA DE CONEIXEMENT DE LA CONSTITUCIÓ DELS GRUPS POLÍTICS I RESPECTIUS PORTAVEUS.

Aprovat per unanimitat

 

5.- CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE LES COMISSIONS INFORMATIVES.

Aprovat per unanimitat

 

6.- ESTABLIMENT DE LA PERIODICITAT DE LES SESSIONS: JUNTA DE GOVERN LOCAL I PLE.

Aprovat per unanimitat

 

7.- APROVACIÓ DE LA DEDICACIÓ, INDEMNITZACIONS, RETRIBUCIONS DELS REGIDORS I LA DOTACIÓ ECONÒMICA ALS GRUPS MUNICIPALS.

Aprovat per 6 vots a favor (PSC), 6 vots en contra (ICV-EUiA) i 1 abstenció (ERC)

 

8.- DESIGNAR ELS REPRESENTANTS DELS CONSELLS RECTORS DELS ORGANISMES AUTÒNOMS MUNICIPALS.

Aprovat per 7 vots a favor (PSC i ERC) i 6 vots en contra (ICV-EUiA)

 

9.- DESIGNAR ELS REPRESENTANTS EN ELS ÒRGANS COL·LEGIATS DE LES ENTITATS SUPRAMUNICIPALS.

Aprovat per 7 vots a favor (PSC i ERC) i 6 abstencions (ICV-EUiA)

 

10.- DESIGNAR ELS REPRESENTANTS EN ELS CONSELLS ESCOLARS, CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL I CONSELLS MUNICIPALS DE PARTICIPACIÓ.

Aprovat per unanimitat

 

 

Nou Consistori 2015-2019

Nova composició del ple de l'Ajuntament de Montmeló


Entitat


Data de modificació: 08/07/2015 14:50:31