Montmelo

Montmelo
  • MIDA DEL TEXT   

23:49  |  19/10/2020

Data i hora oficial

El temps

Jornades de Portes Obertes a les escola bressol la Fireta de Montmeló

25/4/2015

El proper dilluns 27 i el dimecres 29 d'abril de 2015, s'obren les portes de l'escola bressol de La Fireta per a tots els pares, mares i infants que desitgin fer una visita a les instal·lacions del centre.

 

D'altra banda, el període per a presentar les sol·licituds per a fer la preinscricció  en el nou curs 2015-2015, començarà el 4 de maig i finalitzará el 15 de maig.

 


Definit el procés de preinscripció i matrícula a les escoles bressol municipals
El procés de preinscripció i matriculació a les escoles bressol i llars d'infants públiques per al curs 2015-2016 és regulat per la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'Educació (DOGC 5422, de 16/7/2009); el Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s'estableix el procediment d'admissió de l'alumnat als centres educatius en els ensenyaments sufragats amb fons públics; la Resolució ENS/280/2015, de 18 de febrer, del procediment de preinscripció i matrícula de l'alumnat als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2015-2016 i per la Resolució del Consorci d'Educació de Barcelona, sobre preinscripció i matrícula d'alumnat per al curs 2015-2016 a les escoles bressol i llars d'infants de titularitat pública de la ciutat de Barcelona (DOGC núm. 6853, de data 13 d'abril de 2015).


Calendari procés de preinscripció i matrícula
· Període de presentació de sol·licituds: del 4 al 15 de maig de 2015, ambdós inclosos.
· Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional: 26 de maig de 2015.
· Termini per presentar una reclamació: 27 de maig, 28 de maig i 2 de juny de 2015.
· Sorteig del número de desempat: 28 de maig de 2015.
· Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació definitiva: 4 de juny de 2015.
· Publicació de la llista d'infants admesos i, si escau, de la llista d'espera: 12 de juny de 2015
· Període de matrícula: del 15 al 17 de juny de 2015, ambdós inclosos.


Participants en el procés i requisits d'edat
Per poder participar en la preinscripció i escolaritzar-se en una escola bressol o llar d'infants pública cal que els infants tinguin com a mínim 16 setmanes el dia de l'inici del curs. Al llarg del curs, les escoles bressol poden també admetre nens i nenes a partir del moment que compleixin 16 setmanes.


Presentació de sol·licituds
La sol·licitud de preinscripció, una vegada complimentada, s'ha de presentar, junt amb la documentació acreditativa, a l'escola bressol sol·licitada

 

Documentació que cal presentar en fer la sol·licitud de plaça (sempre original i fotocòpia):
· Llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Benestar Social i Família.
· DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a o guardador/a de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.
· Targeta sanitària individual (TSI) del nen o nena, si se'n disposa.
De manera extraordinària, les dades d'identificació o filiació de l'alumnat estranger també es poden acreditar amb el document d'identitat, el llibre de família del país d'origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar. El director o directora o la persona titular del centre la valorarà i deixarà constància per escrit de la decisió adoptada.


Entitat


Data de modificació: 27/04/2015 15:51:44