Montmelo

Montmelo
 • MIDA DEL TEXT   

18:42  |  25/03/2023

Data i hora oficial

El temps

REDUIR ELS RESIDUS DOMÈSTICS DE REBUIG ÉS EL PRINCIPAL OBJECTIU PER OPTIMITZAR EL RECICLATGE

 • Reciclar surt a compte

  Reciclar surt a compte

 • Reduir la resta o rebuig, un objectiu comú

  Reduir la resta o rebuig, un objectiu comú

7/2/2017

La recollida selectiva és el mitjà pel qual la ciutadanina pot optimitzar el reciclatge. Ara bé, perquè aquesta recollida selectiva tingui èxit, en primer lloc la població ha d’estar conscienciada de la problemàtica mediambiental dels residus per tal que se seleccionin en origen, és a dir, des de cada casa. En segon lloc, a més de la conscienciació, s’ha de facilitar el fet que es pugui dipositar cada un dels diferents tipus de materials que formen part dels residus municipals en el contenidor corresponent.

 

L’objectiu és aconseguir que del total de residus generats, el porcentatge que es pugui recuperar i no s’hagi de deposar o incinerar sigui el major possible. En aquest aspecte l'Ajuntament de Montmeló ha apostat clarament per la millora de la recollida selectiva a tot el municipi, amb el canvi de sistemes de contenidors que des del desembre de 2014 es va implantar. Les noves ubicacions, l'ampliació de noves àrees completes de recollida selectiva i sobretot l'importanrt increment del volum total dels contenidors marrons d'orgànica, cerquen com a objectiu final, l'increment de la recollida de residus reciclables. Perquè això succeeixi, s'ha de reduir notablement el volum de redidus de resta o rebuig (contenidor gris) i aconseguir un repartiment més equitatiu entre la resta de residus: paper i cartró, envasos lleugers, vidres i sobretot orgànica.

Un clar exemple de tot això són les següents xifres i dades (Montmeló 2015):

 

Què recollim a Montmeló de forma selectiva?

 • Resta o rebuig 70%
 • Matèria  orgànica 11%
 • Paper i cartró 3%
 • Vidre 3%
 • Envasos lleugers 3%
 • Deixalleria 10%


Què podriem recollir?

 • Resta o rebuig 15%
 • Matèria orgànica 40%
 • Paper i cartró 15%
 • Vidre 12%
 • Envasos lleugers 8%
 • Deixalleria 10%

A Montmeló només es recupera el 30% dels residus que generem a casa.

L'objectiu inmediat és arribar al 50%. Europa fixa aquest objectiu per l'any 2020.

Si recollíssim selectivament tots els residus, podriem recuperar-ne un 90%.

 

D'aquesta forma s'aconseguirà posar en valor els residus de reciclatge, de manera que s'augmentarà substancialment els ingressos per la venda de materials recuperats, evitant l'augment de la taxa de gestió de residus. A tot això cal sumar els beneficis no tangibles sobre el medi ambient i la salut pública. Reciclar surt a compte!

 Data de modificació: 09/02/2017 20:41:07