Montmelo

Montmelo
  • MIDA DEL TEXT   

22:50  |  05/05/2021

Data i hora oficial

El temps

Resultats del Ple Ordinari del 27 de gener de 2015

  • Ple Ordinari de gener de 2015

    Ple Ordinari de gener de 2015

28/1/2015

La sessió Ordinària de Ple de l'Ajuntament, que es va fer el 27 de gener de 2015, a les 20 hores, a la sala de la Concòrdia de la Casa Consistorial, va tenir elssegüents resultats:

 

1.- APROVACIÓ DE L'ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA ANTERIOR: 25 DE NOVEMBRE DE 2014. No es vota.

 

ALCALDIA
2.- RATIFICACIÓ DE LA MODIFICACIÓ D'ESTATUTS DEL CONSORCI PER A LA DEFENSA DE LA CONCA DEL RIU BESÒS. Aprovat per unanimitat.

 

ECONOMIA
3.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D'INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA EN L'ACTIVITAT DELS CIUTADANS I LES EMPRESES A TRAVÉS DEL SOTMETIMENT A PRÈVIA LLICÈNCIA, COMUNICACIÓ PRÈVIA O DECLARACIÓ RESPONSABLE, AIXÍ COM PELS CONTROLS POSTERIORS A L'INICI DE L'ACTIVITAT, ELS CONTROLS PERIÒDICS I LES REVISIONS PERIÒDIQUES. Aprovat per unanimitat.

 

4.- DONAR COMPTE DELS INFORMES DE MOROSITAT DEL QUART TRIMESTRE DE 2014. No es vota.

 

PARTICIPACIÓ CIUTADANA
5.- APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT DEL CONSELL DE POBLE. Aprovat per 8 vots a favor (PSC, CiU, PPC) i 5 vots en contra (ICV-EUiA).

 

GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - PROGRÉS MUNICIPAL (PSC-PM)
6.- PROPOSICIÓ DE MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC, PER A RECLAMAR LA RESPONSABILITAT DE LA GENERALITAT EN EL MANTENIMENT DEL SERVEI PÚBLIC DE LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS. Aprovat per unanimitat.

 

GRUP MUNICIPAL DEL CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CiU)
7.- MOCIÓ DE REBUIG A LA REFORMA ENERGÈTICA I DEL SISTEMA ELÈCTRIC I PER COMBATRE LA POBRESA ENERGÈTICA GARANTINT L'ACCÉS ALS CONSUMS ENERGÈTICS MÍNIMS VITALS A LA CIUTADANIA. Aprovat per 12 vots a favor (PSC, ICV-EUiA, CiU) i 1 abstenció (PPC).

 

MOCIÓ D'URGÈNCIA

RATIFICACIÓ D'INCLOURE A L'ORDRE DEL DIA DEL PLE L'ACORD DE MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST 1/2015. Aprovat per unanimitat.

 

EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST 1/2015. Aprovat per 8 vots a favor (PSC, CiU, PPC) i 5 abstencions (ICV-EUiA).


Entitat

Informació relacionada


Data de modificació: 04/02/2015 12:35:04