Montmelo

Montmelo
  • MIDA DEL TEXT   

03:59  |  08/07/2020

Data i hora oficial

El temps

Consell de Poble de Montmeló, noves formes de participació ciutadana

  • Consell de Poble de Montmeló, noves formes de participació ciutadana

    Consell de Poble de Montmeló, noves formes de participació ciutadana

13/1/2015

La participació ciutadana, entesa com la capacitat de la ciutadania d'intervenir en els processos de definició de les polítiques públiques, és cada cop més necessària i reclamada per la ciutadania.

 

La complexitat de la realitat sobre la què les administracions locals han d'intervenir també requereix d'una participació més deliberativa i discursiva que pugui analitzar de manera més complerta la totalitat de factors dels què depèn la intervenció de l'Ajuntament en una varietat d'àmbits, sectors o projectes per als quals sovint es fa difícil trobar encaix en l'estructura reglamentària o de consells de participació de la què ens hem dotat al llarg dels anys.

 

Alhora, les qüestions i matèries sobre les que es planteja la necessitat d'incorporar la participació de la ciutadania, així com els actors que mostren la seva voluntat o interès en participar en els mateixos, ha anat variant al llarg dels anys i sovint està en funció de la qüestió concreta que es sotmet a participació, i no en una participació sostinguda al llarg el temps respecte a un àmbit o un sector determinat.

 

Aquests canvis fan veure la necessitat de disposar d'una arquitectura institucional de la participació més flexible i adaptable a cada situació i moment concret del temps, sense què això signifiqui que l'estructura institucional de participació de la què ens hem dotat al llarg dels anys hagi perdut validesa.

 

L'objectiu últim d'aquest nou disseny institucional de la participació ciutadana a Montmeló no és altre que el del foment de la participació i la implicació de la ciutadania en els afers comuns o col·lectius del municipi, des de la certesa que la incorporació del major nombre de punts de vista diferents, des de la col·laboració i la corresponsabilitat en l'enriquiment i l'enfortiment del bé comú, esdevindrà en millors actuacions públiques per a tots els ciutadans.

 

El Consell de Poble es planteja com l'espai de coordinació de tots els actors socials i econòmics del poble i, per tant, es constitueix amb la finalitat de facilitar, fomentar i permetre la participació estable de tots els sectors socials. En aquest sentit, el Consell de Poble es concep com un espai de trobada, de reflexió i de participació ciutadana amb una visió global per a la gestió estratègica del municipi, per sobre de les visions acotades que té cadascun d'aquests sectors i àmbits.

 

Per explicar aquestes noves formes de participació i el perquè del Consell de Poble a Montmeló, l'Ajuntament ha previst la realització d'una xerrada a càrrec d'Òscar Rebollo, del departament de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, dijous 15 de gener de 2015 a les 20 hores a la Sala de la Concòrdia.


Entitat


Data de modificació: 13/01/2015 15:18:20