Montmelo

Montmelo
  • MIDA DEL TEXT   

09:13  |  25/05/2020

Data i hora oficial

El temps

Resultats de la sessió Extraordinària de Ple de l'Ajuntament, del 23 de desembre de 2014

26/12/2014

La sessió Extraordinària de Ple de l'Ajuntament, que es farà el 23 de desembre de 2014, a les 20 hores a la Sala de la Concòrdia de laCasa Consistorial, v tenir els següents resultats:

 

ALCALDIA

1.- RATIFICACIÓ DE L'APROVACIÓ INICIAL DELS ESTATUTS DEL CONSORCI TELEDIGITAL MOLLET. Aprovat per unanimitat.

2.- INFORMAR FAVORABLEMENT L'INCREMENT DE LES TARIFES DEL SERVEI D'AUTO-TAXI PER A L'EXERCICI 2015. Aprovat per unanimitat.

 

URBANISME I HABITATGE

3.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE L'ARTICLE 215 DEL POUM. Aprovat per 8 vots a favor (PSC, CíU i PPC) i 5 abstencions (ICV-EUiA).

4.- APROVACIÓ CONVENIS URBANÍSTICS AMB INCASÒL I FARMHISPANIA, SA, PER DESENVOLUPAR I EXECUTAR EL PAU 17 SOTA EL MOLÍ. Aprovat per 8 vots a favor (PSC, CíU i PPC) i 5 abstencions (ICV-EUiA).

 

ECONOMIA

5.- APROVACIÓ INICIAL PRESSUPOST GENERAL DE LA CORPORACIÓ PER L'ANY 2015 INTEGRAT PEL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT, EMSO I CAN DOTRAS, BASES D'EXECUCIÓ, PLANTILLA I RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL. Aprovat per 8 vots a favor (PSC, CíU i PPC) i 5 vots en contra (ICV-EUiA).

6.- APROVACIÓ EXPEDIENT D'ANUL·LACIÓ DE DRETS RECONEGUTS D'EXERCICIS TANCATS. 

 

RECURSOS HUMANS

7.- MODIFICACIÓ ACORD REGULADOR DE LES CONDICIONS DE TREBALL DELS EMPLEATS PÚBLICS.

GRUP MUNICIPAL DEL CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CiU). 

8.- MOCIÓ DE FELICITACIÓ AL POBLE DE MONTMELÓ PEL 9N I D'AUTOINCULPACIÓ EN LES CONSEQÜÈNCIES JURÍDIQUES. Aprovat per 6 vots a favor (CiU, ICV-EUiA), 1 vot en contra (PPC) i 6 abstencions (PSC).


Entitat

Informació relacionada


Data de modificació: 02/03/2015 09:24:12