Montmelo

Montmelo
  • MIDA DEL TEXT   

12:33  |  17/02/2020

Data i hora oficial

El temps

Aprovat inicialment el Pla director urbanístic del Circuit de Velocitat

  • Circuit de Barcelona-Catalunya a Montmeló

    Circuit de Barcelona-Catalunya a Montmeló

18/12/2014

El PDU estableix els criteris per revisar l’actual ordenació del Circuit de Velocitat de Barcelona–Catalunya i el nou marc urbanístic que permetrà configurar un autèntic pol d’activitats relacionades amb el món del motor.
 
La Comissió territorial d’urbanisme de Barcelona ha aprovat inicialment avui 18 de desembre de 2014 el Pla director urbanístic (PDU) del Circuit de Velocitat de Barcelona–Catalunya.


Gairebé 24 anys després del Pla que va fer possible la construcció del circuit, calia revisar el marc urbanístic per poder fer front a les noves demandes i necessitats d’una instal·lació de màxim nivell, replantejant i adaptant aspectes ja continguts en l’antic pla especial i plantejant-ne de nous.


El PDU constitueix, a més, un marc d’acord supramunicipal per tal de fer compatible un desenvolupament equilibrat dels municipis de Montmeló, Granollers i Parets del Vallès amb les necessitats derivades de la gestió del circuit, potenciant i dinamitzant així el motor econòmic que constitueix l’equipament.


Igualment, el planejament integra el desenvolupament de l’entorn del Circuit, tenint cura dels seus valors ambientals i paisatgístics. Al mateix temps, preveu les infraestructures i connexions que han de permetre l’activitat econòmica i també els usos admesos en cada peça de sòl.


El programa d’usos preveu, a més dels propis de la instal·lació, la implementació de diferents àmbits vinculats amb el món del coneixement, l’oci i el comerç. Inicialment, aquests és corresponen amb els sectors de Can Guitet, de Can Riba-Can Ninou i de la Torre Pardalera.


Aquest PDU és un més dels plans estratègics que impulsa el Departament de Territori i Sostenibilitat per estimular l’economia del territori mitjançant el planejament urbanístic.


Atès que el seu grau de definició és el propi del planejament derivat, arriba a delimitar els sectors considerats d’interès supramunicipal tot modificant, si s’escau, les previsions establertes als respectius planejaments generals d’ordenació municipals.


La seva redacció s’ha fet, en tot moment, en col·laboració amb els ajuntaments i amb el propi Circuit.Data de modificació: 18/12/2014 19:25:16