Montmelo

Montmelo
 • MIDA DEL TEXT   

04:32  |  21/09/2020

Data i hora oficial

El temps

L'actuació en l'enllumenat públic de Montmeló ja està en la seva fase final

 • Enllumentat públic de Montmeló

  Enllumentat públic de Montmeló

 • Quadres d'estalvi i de intervenció

  Quadres d'estalvi i de intervenció

 • Actuacions previstes repartides per tot el municipi

  Actuacions previstes repartides per tot el municipi

 • Instal•lació de punts de tecnologia led

  Instal•lació de punts de tecnologia led

3/2/2015

El passat mes de juliol de 2014 es va iniciar una actuació en l'enllumenat introduint elements més eficients els quals permetran l'estalvi d'energia i de costos en la facturació elèctrica. Molts dels ciutadans hauran comprovat com els darrers mesos hi ha persones que estan treballant al carrer fent modificacions i substitucions als fanals de l'enllumenat exterior. L'Ajuntament va iniciar a principis de lany 2014 un procés de contractació que fins ara ha estat molt poc utilitzat per les administracions públiques i que pot acabar convertint-se en un referent en els propers anys.


Es tracta de dur a terme la substitució d'una gran part dels elements existents de les instal·lacions municipals per la via del rènting financer, amb l'objectiu d'assolir de forma immediata un estalvi en la factura de la llum que paga l'ajuntament, fruit de la reducció de la potència dels llums del carrer.


Quins guanys comporta per a la població la substitució dels punts de llum?
Els nous aparells que s'instal•len estan fabricats amb tecnologies d'última generació el que significa que, amb menys potència, proporcionen més llum. Així és com s'aconsegueix l'estalvi.


Què significa que la substitució es fa per la fórmula de rènting financer?
L'Ajuntament lloga els nous equips que s'instal·len per un període de 7 anys. Al cap d'aquest temps, els compra per una quantitat simbòlica. Per tal que la fórmula sigui beneficiosa per al municipi, ha estat necessari dur a terme un exhaustiu estudi per aconseguir ajustar els imports de les solucions tècniques adoptades, de tal manera que el que es paga pel lloguer, sigui una quantitat inferior a la que s'estalvia.


Per poder calcular l'impacte econòmic de l'operació a 10 anys vista, s'ha considerat la hipòtesi d'un increment del preu de l'energia d'un 3% anual. El resultat final és un benefici econòmic de 300.000,00 € en 10 anys.


La modalitat de rènting financer permet que el mateix Ajuntament sigui receptor directe de l'estalvi generat en la seva factura sense perdre la gestió directa de la instal·lació. A aquest benefici econòmic cal sumar-li la millora amb la instal·lació d'uns llums que, a més de consumir menys i per tant generar menys CO2, reparteixen millor la llum que produeixen i per tant redueixen punts de foscor; no tiren llum cap al cel i per tant contaminen menys lumínicament parlant. A més, s'eliminen del municipi les làmpades que porten mercuri, que tenen un cost de reciclatge elevat per no perjudicar el medi ambient.


En definitiva, Montmeló disposa ja d'un enllumenat de més qualitat, que consumirà menys i que el cost de la inversió sortirà del propi estalvi que es generi.

 

Per tal de poder tirar endavant aquest projecte l'Ajuntament ha comptat amb el suport del Servei d'Equipaments i Espai Públic de la Diputació de Barcelona que, conjuntament amb l'Enginyeria Miatec Innova i els Serveis Tècnics Municipals han dissenyat les actuacions a implementar. L'adjudicatari del rènting ha estat el BBVA que va presentar la millor oferta conjuntament amb el fabricant d'equips d'il·luminació Salvi Lighting Barcelona.Data de modificació: 05/02/2015 20:59:31