Montmelo

Montmelo
  • MIDA DEL TEXT   

07:20  |  27/10/2020

Data i hora oficial

El temps

Nova publicació del butlletí municipal Crònica de Montmeló

  • Cronica de Montmeló. Maig 2014

    Cronica de Montmeló. Maig 2014

24/5/2014

La publicació periòdica de l'Ajuntament, ja és a les cases del municipi. És un recull exhautiu de les activitats més destacades d'aquest darrer trimestre de l'any 2014, així com de les accions que l'Ajuntament està duent a terme o té en projecte realitzar properament.

 

Si desitgen realitzar la lectura en línia de la publicació, poden descarregar-se el Crònica, fent clic aquí.

__________

     

EDITORIAL

Democràcia participativa

       

La democràcia representativa de la qual ens hem dotat, malgrat les seves mancances i defectes, és el sistema que més pau i més prosperitat ha portat al món occidental després de les grans guerres del s. XX. Els ciutadans, cridats a les eleccions, escullen els seus representants als òrgans que han d’elaborar les normes, de governar els afers comuns i retre comptes de les seves accions davant dels mateixos ciutadans.

 

Fins al dia d’avui no s'ha trobat una manera millor, amb més garanties i que reflecteixi millor la voluntat majoritària a l’hora d’escollir els nostres representants que els processos electorals. Des d’aquest punt de vista, cap altre procés de participació ciutadana pot superar en legitimitat, en el nostre sistema democràtic, el d’unes eleccions.

 

I no obstant això, des de fa molts anys, ciutadania i governants han tingut la clara consciència que, més enllà de la democràcia representativa que aporten les urnes calia acompanyar la presa de decisions públi-ques del continu contrast amb la ciutadania mitjançant la creació i posada en marxa de diferents mecanismes, òrgans i processos de participació ciutadana. És el què s’ano-mena model de democràcia participativa, i té per objectiu integrar la comunitat en l’exercici de la política, donant accés als ciutadans a les decisions del govern de manera independent, sense necessitat de formar part de l’administració pública o d’un partit polític. Al llarg de les últimes dècades a Montmeló com arreu del territori s’han anat posant en marxa diferents estructures formals de participació ciutadana basades en consells i altres òrgans consultius, organitzats de forma sectorial (esports, educació, joventut, serveis socials, medi ambient, urbanisme, economia, etc.). Al marge d’aquests més formals, darrerament també s’ha contrastat directament amb la ciutadania, potencialment més afectada, com ha de ser la plaça de Joan Miró, les noves modalitats d’aparcament a la zona d’influència de l’estació, com ha de ser el nou espai jove a l’antiga estació o la redacció del Pla Estratègic i el Pla Educatiu de Poble.

 

Són molts els elements que fan pensar que massa coses han canviat en els últims anys per a encabir la participació formal dels ciutadans en la presa de decisions públiques en estructures com les actuals. L’eclosió de les tecnologies; les noves formes d’organització col·lectiva dels ciutadans, menys formals i més centrades en temes puntuals; la major exigència d’informació i de transparència dels ciutadans sobre els seus governants; les majors possibilitats d’entrar en contacte directe amb els electes i la creixent consciència que la cessió de la sobirania de l’individu que representa el vot no és un xec en blanc; són alguns dels elements que conviden a pensar que cal un nou model de participació ciutadana que sigui més útil per als ciutadans i que no entri en contradicció amb la democràcia representativa.

 

És per tot plegat que l'Ajuntament de Montmeló, amb el suport i col·laboració de la Diputació de Barcelona, en el procés de creació del Consell de Poble, ha encetat un procés de reflexió i nova definició de la seva estructura d'òrgans de participació ciutadana, que intenta trobar respostes a totes aquestes qüestions i reptes per fer que cada vegada siguin més els ciutadans que s'interessin i decideixin participar en els afers col·lectius.

 

ANTONI GUIL. Alcalde de Montmeló


Informació relacionada