Montmelo

Montmelo
  • MIDA DEL TEXT   

12:02  |  31/03/2020

Data i hora oficial

El temps

Ordre del dia del Ple Ordinari del 27 de maig de 2014

  • Ple Ajuntament de Montmeló

    Ple Ajuntament de Montmeló

23/5/2014

La sessió Ordinària de Ple de l'Ajuntament, que es farà el 27 de maig de 2014, a les 20 hores (segona convocatòria a les 20.30 hores), a la Sala de la Concòrdia de la Casa Consistorial, tindrà l'ordre del dia següent:

 

1- APROVACIÓ DELS ESBORRANYS DE LES ACTES SEGÜENTS:

     SESSIÓ ORDINÀRIA: 29 D'ABRIL DE 2014.

     SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA: 29 D'ABRIL DE 2014 (SORTEIG ELECCIONS).

 

ALCALDIA

2- ADHESIÓ A LA COMMEMORACIÓ DEL CENTENARI DE LA MANCOMUNITAT.

 

RECURSOS HUMANS

3- APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DELS LLOCS DE TREBALL DE L'AJUNTAMENT I ORGANISMES AUTÒNOMS.

 

ECONOMIA

4- APROVAR EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 01/2014.

 

5- DONAR COMPTE INFORMES DE MOROSITAT, PRIMER TRIMESTRE DE 2014.

 

6- DONAR COMPTE DECRETS D'ALCALDIA I DE PRESIDÈNCIA, D'APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE 2013.

 

GRUP MUNICIPAL DEL CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CiU)

7- MOCIÓ DE SUPORT A LA INICIATIVA PER A LA REFORMA HORÀRIA – ARA ÉS L´HORA.

__________

 

8- MOCIONS.

 

9- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L'ALCALDE, I DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DES DE LA DARRERA SESSIÓ.

 

10- PRECS I PREGUNTES.


Informació relacionada