Montmelo

Montmelo
  • MIDA DEL TEXT   

00:24  |  03/07/2020

Data i hora oficial

El temps

Ordre del dia de la Sessió Ordinària de Ple de l'Ajuntament, del 25 de març de 2014

21/3/2014

Sessió Ordinària de Ple de l'Ajuntament, que es farà el 25 de març de 2014, a les 20 hores (segona convocatòria a les 20.30 hores), a la Sala de la Concòrdia de la Casa Consistorial, amb l'ordre del dia següent:

 

1. APROVACIÓ DE L'ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR: 25 DE FEBRER DE 2014.

 

ALCALDIA

2. APROVACIÓ DE LES NORMES D'ÚS DE L'ESCUT I LA BANDERA DE MONTMELÓ.

 

3. SOL·LICITUD DE PRÒRROGA DEL CONVENI INTERADMINISTRATIU ENTRE L'INSTITUT CATALÀ D'ASSISTÈNCIA I SERVEIS SOCIALS I L'ORGANISME AUTÒNOM RESIDÈNCIA CAN DOTRAS PER A L'ANY 2015.

 

URBANISME I HABITATGE

 

4. APROVACIÓ DEFINITIVA DE L'ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LES CONSTRUCCIONS AUXILIARS, PÈRGOLES, TANCAMENTS DESMUNTABLES, TENDALS I PISCINES.

 

5. MOCIONS.

 

6. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L'ALCALDE, I DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DES DE LA DARRERA SESSIÓ.

 

7. PRECS I PREGUNTES.


Informació relacionada