Montmelo

Montmelo
  • MIDA DEL TEXT   

16:02  |  17/01/2020

Data i hora oficial

El temps

Resultats de la Sessió Ordinària de Ple de l'Ajuntament del 28 de gener de 2014

  • Ajuntament de Montmeló

    Ajuntament de Montmeló

29/1/2014

Resultats de la sessió Ordinària de Ple de l'Ajuntament, del 28 de gener de 2014, a les 20 hores, a la Sala de la Concòrdia de la Casa Consistorial:


1. APROVACIÓ DELS ESBORRANYS DE LES ACTES SEGÜENTS:

    SESSIÓ ORDINÀRIA ANTERIOR: 26 DE NOVEMBRE DE 2013.

    SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA: 19 DE DESEMBRE DE 2013.


ALCALDIA

2. APROVACIÓ DEL REGLAMENT DE DISTINCIONS DE L'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ.

Retitat.

3. MOCIÓ DE RECOLZAMENT A L'ACEM SOBRE EL FINANÇAMENT DE LES ESCOLES MUNICIPALS DE MÚSICA I DANSA A CATALUNYA.

Aprovat per unanimitat.

RECURSOS HUMANS

4. RECONÈIXER EL DRET DEL PERSONAL AL SERVEI DE L'AJUNTAMENT I DELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS A PERCEBRE LA PART PROPORCIONAL DE LA PAGA EXTRA DE NADAL 2012.

Aprovat per unanimitat.


SERVEIS SOCIALS

5. APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT DEL CONSELL MUNICIPAL DE SERVEIS SOCIALS.Aprovat per unanimitat.


ECONOMIA

6. DONAR COMPTE DELS INFORMES DE MOROSITAT DEL QUART TRIMESTRE DE 2013.

Aprovat per unanimitat.

7. APROVACIÓ EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT DE CRÈDITS PENDENTS D'APLICAR.

Aprovat per unanimitat.

8. RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS A L'ORDENANÇA FISCAL IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES DE 2014.

Aprovat per unanimitat.

        
GRUPS MUNICIPALS

9. MOCIÓ PRESENTADA A INSTÀNCIA DEL COL·LEGI D'ADVOCATS DE GRANOLLERS AL PLENARI DE L'AJUNTAMENT, CONTRA L'AVANTPROJECTE DE LLEI DE DEMARCACIÓ I DE PLANTA.

Aprovat per unanimitat.

10. MOCIÓ PER LA SANCIÓ DELS IMMOBLES PERMANENTMENT DESOCUPATS PROPIETAT D'ENTITATS FINANCERES I ALTRES GRANS EMPRESES.

Aprovat per unanimitat.


GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - PROGRÉS MUNICIPAL (PSC-PM)

11. MOCIÓ CONTRA LA INTENCIÓ DE PRIVATITZAR O CONCESSIONAR LES DEPURADORES.

Aprovat per unanimitat.

12. MOCIÓ DEL GRUP SOCIALISTA A L’AJUNTAMENT DE MONTMELÓ SOBRE LA DISTRIBUCIÓ DEL FONS DE COOPERACIÓ LOCAL DE CATALUNYA PER A L’EXERCICI 2013.

Aprovat per unanimitat.

13. MOCIÓ EL GRUP MUNICIPAL DEL PSC DE MONTMELÓ CONTRA LA REFORMA DE LA LLEI ORGÀNICA 2/10 DE SALUT SEXUAL I REPRODUCTIVA I INTERRUPCIÓ VOLUNTÀRIA DE L’EMBARÀS.

Aprovat per 11 vots a favor (6 PSC, 4 ICV, 1 CiU) i 1 abstenció (PP).


GRUP MUNICIPAL DEL CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CiU)

14. MOCIÓ DE REBUIG A LA REFORMA ENERGÈTICA DE L'ESTAT.

Aprovat per 11 vots a favor (6 PSC, 4 ICV, 1 CiU) i 1 abstenció (PP).


15. MOCIONS.

16. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L'ALCALDE, I DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DES DE LA DARRERA SESSIÓ.

17. PRECS I PREGUNTES.


Informació relacionada