Montmelo

Montmelo
  • MIDA DEL TEXT   

23:33  |  06/07/2020

Data i hora oficial

El temps

Obres de renovació de l’enllumenat i xarxa d’aigua potable a l’àmbit de la Cucurny i nova urbanització del carrer de la Cucurny

14/11/2013

Des del mes de juliol l’empresa Obras y Pavimentos Brossa, està realitzant les obres de la segona fase de la renovació de l'enllumenat i xarxa d'aigua potable dels carrers de l’entorn de la plaça Constitució i la de reurbanització complerta del carrer Cucurny, inclòs el sistema de sanejament. Un cop acabades les obres, el sector serà accessible a persones amb mobilitat reduïda.

 

El cost total de les obres és de 234.203,40 € i estan finançades amb recursos provinents de la Generalitat de Catalunya a través del Pla Únic d’Obres i Serveis (PUOSC) que impulsa la Generalitat de Catalunya per un import de 150.000 € i d’un Ajut de Caixa per valor de 84.000 € a tornar a 10 anys sense interessos.

 

Els treballs està previst que finalitzin durant el mes de gener de 2014.

 

 

DIPÒSIT DE FUEL-OIL DE L'ANTIGA FÀBRICA CUCURNY

 

Durant les obres de la primera fase de reforma de l’enllumenat i de la xarxa d’aigua potable a la plaça Constitució, va ser localitzat un antic dipòsit de fuel-oil que alimentava els forns cremadors de l'antiga fàbrica Cucurny i que va quedar amagat sota la urbanització de la plaça. Aquest dipòsit estava ple de l'element combustible. En el seu moment es va procedir al seu buidatge amb una empresa gestora de residus homologada i es va omplir de sorra.

 

Durant una de les inspeccions periòdiques es va detectar la presencia de restes. Per tal de saber l’origen de les aportacions, s’ha descobert la totalitat del dipòsit i s’ha fet una neteja integral. Un cop revisat que no hi ha altres entrades del material combustible al mateix, s'ha procedit a la neteja de les parets i sostres del dipòsit. Per tal de garantir que no hi ha hagut filtracions des del dipòsit al subsòl s’ha encarregat un estudi geotècnic que ja s’està realitzant. Un cop verificat aquest últim extrem, es procedirà a la seva inertització i segellat.