Montmelo

Montmelo
  • MIDA DEL TEXT   

22:40  |  13/10/2019

Data i hora oficial

El temps

Ordre del dia de la sessió ordinària del 24 de setembre de 2013 del Ple de l'Ajuntament de Montmeló

20/9/2013

Es convoca la sessió Ordinària de Ple de l'Ajuntament, que es farà el 24 de setembre de 2013, a les 20.00 hores (segona convocatòria a les 20.30 hores), a la Casa Consistorial, amb l'ordre del dia següent:

 

1.- APROVACIÓ DE L'ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR: 30 DE JULIOL DE 2013

 

 

ECONOMIA

 

2.- DONAR COMPTE DE L'INFORME D'AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I REGLA DE LA DESPESA DEL SEGON TRIMESTRE DE 2013

 

 

ALCALDIA

 

3.- RATIFICACIÓ DE L'OPOSICIÓ DE L'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ A LA DISSOLUCIÓ DEL CONSORCI DEL CIRCUIT DE CATALUNYA.

 

4.- PARTICIPACIÓ DE L'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ A LA SOCIETAT CIRCUITS DE CATALUNYA, SL

 

5.- BASES QUE REGIRAN EL FUNCIONAMENT DE CIRCUITS DE CATALUNYA, SL

 

6.- APROVACIÓ DE LES FESTES LOCALS ANY 2014.

 

 

7.- MOCIONS

 

8.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L'ALCALDE, I DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DES DE LA DARRERA SESSIÓ.

 

9.- PRECS I PREGUNTES


Informació relacionada