Montmelo

Montmelo
  • MIDA DEL TEXT   

03:17  |  20/01/2020

Data i hora oficial

El temps

Posicionament de la Xarxa Catalana d'Hospitals sense Fum i de la Xarxa d'Atenció Primària sense Fum sobre l’ús de les cigarretes electròniques en els centres sanitaris

3/9/2013

En els darrers mesos ha augmentat la presència i comercialització de cigarretes electròniques (dispositius electrònics de vaporització de nicotina o altres substàncies amb forma de cigarreta) en el nostre medi. A més de la possibilitat de compra per internet, diferents establiments especialitzats estan oferint aquests dispositius, utilitzant missatges contradictoris o poc contrastats sobre la seva seguretat, la reducció del risc en comparació de les cigarretes, la seva utilitat com a mètode per reduir el consum de tabac o deixar de fumar i la possibilitat d'usar-les en llocs on és prohibit fumar segons la legislació vigent. L'ús de cigarretes electròniques en espais on està prohibit fumar pot causar confusió degut a la seva semblança amb les cigarretes tradicionals, l’emissió de “vapor” semblant al fum ambiental de tabac i pot comprometre la "desnormalització" del consum del tabac aconseguida en la darrera dècada gràcies a les diferents mesures de control del tabac.

 

Degut a que l’aparició de les cigarretes electròniques és recent, encara no hi ha prou evidència científica concloent a favor o en contra de l’ús d’aquests dispositius:

  • Estudis preliminars indiquen que les cigarretes electròniques són probablement menys tòxiques que les cigarretes convencionals, però encara no hi ha evidències de la seva utilitat com a possible estratègia de reducció de danys.
  • Malgrat el seu creixent ús, no es disposa d’evidències científiques sobre la seva eficàcia com a mètode per deixar de fumar. Actualment s’estan duent a terme assajos clínics controlats.
  • No existeixen evidències concloents a favor o en contra de la seguretat del seu ús, especialment a llarg termini, ni dels potencials efectes de l’exposició passiva als aerosols generats per les cigarretes electròniques.
  • Els líquids utilitzats en aquests dispositius no estan regulats. Per aquest motiu hi ha molta variabilitat en el contingut d’aquests líquids entre diferents marques i dins la mateixa marca. Per tant, actualment no es pot garantir als consumidors que alguns líquids puguin contenir impureses o tòxics no identificats en l’etiquetatge.

Per tot això, i pel buit legal que hi ha en aquest moment, la Xarxa Catalana d'Hospitals sense Fum i la Xarxa d'Atenció Primària sense Fum recomanen que els hospitals, centres de salut i altres centres sanitaris:

  • Prohibeixin per normativa pròpia de règim intern l'ús de cigarretes electròniques en les seves dependències, tant en els llocs tancats (edificis) com en el seu recinte a l'aire lliure, de forma similar al que estableix l'actual normativa (llei 42/2010) de mesures sanitàries de control del tabaquisme per als productes del tabac.
  • Prohibeixin per normativa pròpia de règim intern la venda, promoció o publicitat d'aquests dispositius en les seves dependències, de forma similar al que estableix l'actual normativa (llei 42/2010) de mesures sanitàries de control del tabaquisme per als productes del tabac.