Montmelo

Montmelo
  • MIDA DEL TEXT   

10:53  |  29/01/2020

Data i hora oficial

El temps

Nou reglament del Consell Escolar Municipal

1/8/2013

El Consell Municipal d'Educació del municipi de Montmeló es creà el 1997 com a òrgan bàsic des del qual pogués funcionar un marc de participació i aportació ciutadanes, i de deliberació i informació sobre les necessitats de la població en matèria educativa, com també per contribuir a dur a terme les activitats que ajudessin a millorar l'escola, i oferir canals de col·laboració entre tots els sectors implicats.

 

Tenint en compte la nova realitat social i legal en matèria educativa, amb la intenció que mitjançant la participació i la col·laboració entre totes les parts afectades, d’acord amb els principis de participació ponderada entre totes, sorgeixin activitats, realitzacions i propostes que millorin essencialment la qualitat de l’ensenyament, l'Ajuntament va creure convenient modificar i adaptar el Consell Escolar Municipal de Montmeló.

 

El Ple de l'Ajuntament del mes de juny va aprovar inicialment el nou reglament del Consell Escolar Muncipal que es troba en període d'informació pública per tal que es pugui consultar i si s'escau presentar al·legacions. Transcorregut aquest termini, si no s'ha presentat cap al·legació, el reglament s'entendrà aprovat inicialment i entrarà en vigor a l'endemà de la seva publicació en el butlletí oficial de la província de Barcelona.