Montmelo

Montmelo
  • MIDA DEL TEXT   

10:34  |  12/11/2019

Data i hora oficial

El temps

Ordre del dia de la Sessió Ordinària de Ple de l'Ajuntament del 30 de juliol de 2013

27/7/2013

Sessió Ordinària de Ple de l'Ajuntament del 30 de juliol de 2013, a les 20:00 hores (segona convocatòria a les 20:30 hores), a la Casa Consistorial, amb l'ordre del dia següent:

 

1.- APROVACIÓ DE L'ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR: 25 DE JUNY DE 2013

 

ECONOMIA

2.- APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL, EXERCICI 2012

3.- DONAR COMPTE DELS INFORMES DE MOROSITAT DEL SEGON TRIMESTRE DE 2013

 

ALCALDIA

4.- ADHESIÓ AL PROTOCOL D'EXECUCIÓ DE LES DILIGÈNCIES DE LLANÇAMENT ALS PARTITS JUDICIALS DE CATALUNYA

 

ACCIÓ INSTITUCIONAL I PROMOCIÓ DEL MUNICIPI

5.- ADHESIÓ AL CONVENI D'INTEROPERABILITAT DE SISTEMES D'INFORMACIÓ ENTRE ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

 

SERVEIS SOCIALS

6.- APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT MUNICIPAL DE PRESTACIONS ECONÒMIQUES DE CARÀCTER SOCIAL

7.- MOCIÓ A FAVOR DEL MANTENIMENT DELS SERVEIS SOCIALS DE PROXIMITAT EN MANS DELS MUNICIPIS

 

GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - PROGRÉS MUNICIPAL (PSC-PM)

8.- MOCIÓ EN DEFENSA D’UNA REFORMA CONSTITUCIONAL FEDERAL

9.- MOCIÓ SOBRE LA SITUACIÓ ACTUAL DELS JOVES A CATALUNYA

 

GRUP MUNICIPAL DEL CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CiU)

10.- MOCIÓ D'ADHESIÓ AL PACTE NACIONAL PEL DRET A DECIDIR

 

11.-    MOCIONS

 

12.-    DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L'ALCALDE, I DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DES DE LA DARRERA SESSIÓ.

 

13.-    PRECS I PREGUNTES


Informació relacionada