Montmelo

Montmelo
  • MIDA DEL TEXT   

01:29  |  07/07/2020

Data i hora oficial

El temps

Resultats del Ple ordinari del 28 de maig de 2013

1/6/2013

1.- APROVACIÓ DE L'ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR: 30 D'ABRIL DE 2013

No es vota

 

RECURSOS HUMANS

 

2.- APROVACIÓ ACORD REGULADOR DE LES CONDICIONS DE TREBALL DELS EMPLEATS PÚBLICS DE L'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ PER ALS ANYS 2013-2015

Aprovat per unanimitat

 

ECONOMIA

3.- EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 3/2013

Retirat

 

4.- ACCEPTACIÓ AJUT DE CAIXA 2013 DE DIPUTACIÓ DE BARCELONA I APROVACIÓ DEL SEU CONVENI REGULADOR.

Aprovat per unanimitat

 

5.- CONCILIACIÓ DEL COMPTE DE GESTIÓ DE RECAPTACIÓ DE L'ORGT DE L'EXERCICI 2012

Aprovat: 8 votos a favor (6 PSC, 1 CiU, 1 PPC), 5 abstenció (ICV-EUA)

 

6.- APROVACIÓ OPERACIÓ DE CRÈDIT PER PAGAMENTS A PROVEÏDORS SEGONS RDL 04/2013

Aprovat: 8 votos a favor (6 PSC, 1 CiU, 1 PPC), 5 abstenció (ICV-EUA)

 

ALCALDIA

 

7.- APROVACIÓ DE LA DESAFECTACIÓ DEL CAMÍ DE CAN GUITET.

Aprovat: 8 votos a favor (6 PSC, 1 CiU, 1 PPC), 5 abstenció (ICV-EUA)

 

8.- SOL·LICITUD DE PRÒRROGA DEL CONVENI INTERADMINISTRATIU ENTRE L'INSTITUT CATALÀ D'ASSISTÈNCIA I SERVEIS SOCIALS I L'ORGANISME AUTÒNOM RESIDÈNCIA CAN DOTRAS PER A L'ANY 2014.

Aprovat per unanimitat

 

GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - PROGRÉS MUNICIPAL (PSC-PM)

9.- MOCIÓ PER DEMANAR LA CONTINUÏTAT DEL FINANÇAMENT DE LA LLEI DE PROMOCIÓ DE L’AUTONOMIA PERSONAL I ATENCIÓ A LES PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA

Aprovat per unanimitat

 

10.- MOCIÓ PER RECLAMAR EL DEUTE A LA GENERALITAT PER RESOLDRE EL FINANÇAMENT LOCAL

Aprovat per unanimitat

 

11.- MOCIÓ EN RELACIÓ A LA DEFENSA DEL DRET A LA LLIURE DECISIÓ DE LES DONES.

Aprovat: 12 votos a favor (6 PSC, 5 ICV-EUA, 1 CiU, 1), 1 abstenció (PPC)

 

12.- MOCIÓ EN DEFENSA DE LA UNITAT DEL CATALÀ A LA FRANJA.

Aprovat per unanimitat

 

 Data de modificació: 04/02/2015 12:35:15