Montmelo

Montmelo
  • MIDA DEL TEXT   

01:33  |  07/07/2020

Data i hora oficial

El temps

Sessió Ordinària de Ple de l'Ajuntament, el 26 de febrer de 2013. Resultats

2/3/2013

1.- APROVACIÓ DE L'ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR: 29 DE GENER DE 2013

NO ES VOTA

 

2.- DONAR COMPTE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST 2012

NO ES VOTA

 

3.- RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA D'INCLOURE LA PROPOSTA "APROVACIÓ DE L'ADHESIÓ AL CONVENI PER LA CREACIÓ D'UN FONS SOCIAL D'HABITATGES" DINTRE DE L'ORDRE DEL DIA.

APROVAT PER UNANIMITAT

 

4.- APROVACIÓ DE L'ADHESIÓ AL CONVENI PER LA CREACIÓ D'UN FONS SOCIAL D'HABITATGES.

APROVAT PER UNANIMITAT

 

5.- MOCIÓ PER RECLAMAR A L'ESTAT ESPANYOL QUE NO CENTRIFUGUI EL SEU DÈFICIT A CATALUNYA.

RETIRADA

 

6.- MOCIÓ PER A QUE LA POLICIA LOCAL DE MONTMELÓ NO PARTICIPI EN OPERATIUS DE DESNONAMENTS.

APROVAT PER UNANIMITAT

 

7.- RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA D'INCLOURE LA "MOCIÓ REBUTJANT EL CONTINGUT DE L'AVANTPROJECTE DE LLEI DE RACIONALITZACIÓ I SOSTENIBILITAT DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL" DINTRE DE L'ORDRE DEL DIA.

APROVAT PER UNANIMITAT

 

8- MOCIÓ REBUTJANT EL CONTINGUT DE L'AVANTPROJECTE DE LLEI DE RACIONALITZACIÓ I SOSTENIBILITAT DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL.

APROVAT PER UNANIMITAT

 

9.- MOCIONS.

NO ES VOTA

 

10.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L'ALCALDE, I DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DES DE LA DARRERA SESSIÓ.

NO ES VOTA

 

11.- PRECS I PREGUNTES

NO ES VOTAData de modificació: 04/02/2015 12:35:50