Montmelo

Montmelo
  • MIDA DEL TEXT   

00:03  |  29/03/2020

Data i hora oficial

El temps

Sessió Ordinària de Ple de l'Ajuntament, el 26 de febrer de 2013. Ordre del dia

22/2/2013

Sessió Ordinària de Ple de l'Ajuntament, que es farà el 26 de febrer de 2013, a les 20 hores (segona convocatòria a les 20.30 hores), a la Casa Consistorial, amb l'ordre del dia següent:1.- APROVACIÓ DE L'ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR: 29 DE GENER DE 2013HISENDA

2.- DONAR COMPTE LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST 2012ALCALDIA

3.-  RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA D'INCLOURE LA PROPOSTA "APROVACIÓ DE L'ADHESIÓ AL CONVENI PER LA CREACIÓ D'UN FONS SOCIAL D'HABITATGES" DINTRE DE L'ORDRE DEL DIA.4.- APROVACIÓ DE L'ADHESIÓ AL CONVENI PER LA CREACIÓ D'UN FONS SOCIAL D'HABITATGES.GRUPS MUNICIPALS

5.- MOCIÓ PER RECLAMAR A L'ESTAT ESPANYOL QUE NO CENTRIFUGUI EL SEU DÈFICIT A CATALUNYA.6.- MOCIÓ PER A QUE LA POLICIA LOCAL DE MONTMELÓ NO PARTICIPI EN OPERATIUS DE DESNONAMENTS.7.- RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA D'INCLOURE LA "MOCIÓ REBUTJANT EL CONTINGUT DE L'AVANTPROJECTE DE LLEI DE RACIONALITZACIÓ I SOSTENIBILITAT DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL" DINTRE DE L'ORDRE DEL DIA8- MOCIÓ REBUTJANT EL CONTINGUT DE L'AVANTPROJECTE DE LLEI DE RACIONALITZACIÓ I SOSTENIBILITAT DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL.

__________9.- MOCIONS10.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L'ALCALDE, I DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DES DE LA DARRERA SESSIÓ.11.- PRECS I PREGUNTES