Montmelo

Montmelo
  • MIDA DEL TEXT   

11:38  |  27/06/2019

Data i hora oficial

El temps

La factura de l'aigua

24/1/2013

La companyia Aigües Ter-Llobregat, ha augmentat en un 70% el preu de l'aigua que subministra al nostre municipi i l'àrea metropolitana de Barcelona. L'Ajuntament de Montmeló ha fet un esforç per tal de minimitzar l'afectació d'aquest increment del preu de l'aigua en la població, ajustant els costos del servei d'aigües municipal. Paral·lelament i durant el primer trimetre de l'any s'ha previst realitzar una campanya per tal de fomentar l'estalvi domèstic, a través del repartiment de kits de mecanismes d'estalvi d'aigua, díptics, guies i una xerrada explicativa.

 

La factura de l'aigua està composada per 4 elements:

 

1. Tarifa de subministrament (recaptada pel Servei Municipal d'Aigua). Respon al consum de l'usuari per la tarifa. La tarifa està composada per una quota mínima de consum (fins a 30 m3 consumits), una quota fixa de manteniment de comptadors i connexions (2,89€), i una part variable agrupada en blocs de consum (que penalitza els consums elevats).

 

2. El cànon de l'aigua (recaptat pel Servei Municipal d'Aigua i transferit a l'Agència Catalana de l'Aigua). És un impost amb finalitat ecològica; que grava l'ús de l'aigua i la contaminació que el seu abocament pot produir. Serveix per cobrir les despeses d'inversió i 'explotació de les infraestructures, recuperar i mantenir els cabals ecològics...

 

3. El clavegueram (recaptada pel Servei Municipal d'Aigua). Té una part fixe mínim, i una part variable en funció del consum d'aigua realitzat

 

4. L’IVA. El tipus pel subministrament d'aigua i el cànon de l'aigua és del 10%. El tipus per les quotes de conservació de comptadors i connexions és del 21%.

 

L'increment de la tarfia de subministrament per a l'any 2013 en tots els trams serà del 5%, mentre que la quota relativa al manteniment del comptador i connexions i la part del clavegueram pujarà un 3,5%. El cànon de l'aigua ve determinat per la Generalitat de Catalunya.


Informació relacionada