Montmelo

Montmelo
  • MIDA DEL TEXT   

08:36  |  18/11/2019

Data i hora oficial

El temps

Campanya de poda

  • Poda

    Poda

10/1/2013

A finals del mes de novembre va iniciar-se la campanya de poda d’hivern dels arbres del nostre poble. La campanya durarà fins al març i serà realitzada majoritàriament per la brigada municipal la qual s'organitzarà amb una colla de dos o tres podadors i un peó de suport en la recollida i neteja de les branques. La poda de l'arbrat viari s'està realitzant sota la supervisió dels serveis tècnics municipals. L’empresa Viver de Bell-lloc, realitzarà la poda de l’arbrat viari de l'entorn del parc de la Quintana.

 

 

L’objectiu de la campanya és podar aquells arbres que ho requereixin per aconseguir una millora estètica i funcional, evitant quan sigui possible podes dràstiques que els debiliten i els fan més sensibles a plagues i malalties. S'aplicarà un tipus de poda adaptada a les condicions de cada arbre en funció de l’espècie, la mida i les condicions de l’entorn. Altres factors a tenir en compte són la proximitat a la calçada, la circulació dels vianants, la distància a les façanes o a les línies elèctriques i evitar que interfereixin en la visibilitat dels semàfors i l’enllumenat públic. Amb l'adaptació de la tipologia de poda a les característiques de l'arbre es cerca reduir al màxim les esporgues dràstiques als exemplars que ocasionen problemes a la via pública.

 

 

Durant la campanya també s’aniran tallant aquells exemplars que estiguin morts o presentin un risc de caiguda per tal que es puguin replantar nous exemplars. Les restes de la poda es portaran a un espai municipal on es trituraran i es farà un tractament de compostatge, per reincorporar els materials als parcs i jardins de Montmeló com a encoixinat “mulching” per millorar les condicions del sòl i fer-lo servir d'adob.

 

 

Els veïns que Montmeló que tinguin algun dubte o consideració referent a la poda efectuada en l'arbrat del seu carrer poden dirigir-se a l'àrea de medi ambient de l'ajuntament: mediambient@montmelo.cat