Montmelo

Montmelo
  • MIDA DEL TEXT   

15:32  |  16/07/2019

Data i hora oficial

El temps

Ple Municipal ordinari: ordre del dia

26/10/2012

Ple Municipal ordinari de dimarts 30 d'octubre de 2012 . 20 hores – Sala de la Concòrdia . Ordre del dia

 

1.- Aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior: 25 de setembre de 2012

 

ECONOMIA

2.- Aprovació expedient de modificació d'Ordenances Fiscals 2013

 

3.- Donar compte dels informes de morositat del tercer trimestre de 2012

 

ALCALDIA

4.- Designació representants de Convergència i Unió als Consells Municipals.

 

5.- Acord de creació de l'associació Àmbit B-30

 

6.- Desestimar recurs de reposició interposat per l'entitat mercantil ROGASA contra l'acord de Ple de l'Ajuntament de data 31 de juliol de 2012

 

ESPORTS

7.- Proposta d'aprovació del Mapa d'Instal•lacions Esportives (MIEM) de Montmeló.

 

MOBILITAT I ESPAI PÚBLIC

8.- Aprovació definitiva del Pla de Mobilitat Urbana de Montmeló

 

GRUPS MUNICIPALS

9.- Moció per suspendre cautelarment la liquidació de les plusvàlues als afectats en processos de desnonament d'habitatges de primera residència.

 

10.-  Moció per declarar Montmeló Ciutat lliure de circs amb animals.

 

GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CIU)

11.-  Moció de suport a la resolució del Parlament de Catalunya (CIU, ERC, ICV, SI I DC) per l'exercici del Dret de l'Autodeterminació.

 

12.-  Mocions

 

13.-  Donar compte de les resolucions dictades per l'Alcalde, i dels acords adoptats per la     Junta de Govern Local des de la darrera sessió.

 

14.-  Precs i preguntes