Montmelo

Montmelo
  • MIDA DEL TEXT   

02:38  |  25/06/2019

Data i hora oficial

El temps

Sessió Ordinària de Ple de l’Ajuntament del 31 de juliol de 2012. Ordre del dia

30/7/2012

Es convoca la sessió Ordinària de Ple de l’Ajuntament, que es farà el 31 de juliol de 2021, a les 20.00 h (segona convocatòria a les 20.30 h), a la Sala de la Concòrdia de l’Ajuntament de Montmeló, amb l’ordre del dia següent:


1. Aprovació de l’ esborrany de l’acta de la sessió del 26 de juny de 2012-07-31


ALCALDIA

2. Aprovació del Programa d’Actuació Municipal (PAM)


3. Dissolució del Consorci de Turisme del Vallès Oriental


4. Donar compte de l’acord de la Junta de Govern Local sobre la sol·licitud de pròrroga del conveni entre l’ICASS i Can Dotras per a l’any 2013


5. Proposta de nomenament de Jutge/essa de Pau titular i substitut/a


6. Aprovació de les festes locals de l’any 2013


URBANISME I HABITATGE

7. Modificació del conveni urbanístic amb l’empresa ROGASA


ECONOMIA

8. Aprovació de l’exedient d’anul·lació de drets reconeguts d’exercicis tancats


9. Aprovació de l’expedient de modificación del pressupost


10. Donar compte dels informes de morositat del 2n trimestre de 2012-07-31


JOVENTUT

11. Aprovació de la modificación del Pla local de Joventut


MOBILITAT I ESPAI PÚBLIC

12. Adhesió a la Carta Internacional del Caminar per part de l’Ajuntament de Montmeló


GRUPS MUNICIPALS

13. Moció en defensa dels Consells Comarcals


GRUPS MUNICIPALS PSC-PM, ICV-EUiA-E, CiU

14. Moció en defensa de lautonomia local i del paper dels ajuntaments en el bon funcionament democràtic de Catalunya


15. Proposta de moció en suport al model d’immersió lingüística a l’escola


16. Moció de model comercial, urbà de proximitat i de rebuig a la proposta del Govern de l’Estat de liberalització dels horaris comercials


GRUPS MUNICIPALS PSC-PM, ICV-EUiA-E, PP

17. Moció de rebuig al repagament per accedir als medicaments i a l’atenció sanitària de qualitat


GRUPS MUNICIPALS PSC-PM, ICV-EUiA-E

18. Moció en relació a les mesures adoptades pel Govern de l’Estat en el Reial Decret Llei 20/2012 sota la justificación de la reducció del dèficit públic19. Mocions


20. Donar compte de les resolucions dictades per l’alcalde, i dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de la darrera sessió


21. Precs i preguntes