Montmelo

Montmelo
 • MIDA DEL TEXT   

02:11  |  25/06/2019

Data i hora oficial

El temps

El Consell Comarcal es constituirà el proper 22 de juliol

 • Consell Comarcal del Vallès Oriental

  Consell Comarcal del Vallès Oriental

12/7/2011

D’acord amb l’article 22 del Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovada pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, el consell comarcal es constitueix en sessió pública el primer dia hàbil després de transcorreguts quinze dies naturals a comptar de l’endemà de l’acte de proclamació dels membres electes.

El 6 de juliol d’enguany, la Junta Electoral Provincial va proclamar els membres electes i suplents dels consells comarcals de la província de Barcelona. El Consell Comarcal del Vallès Oriental es constituirà el 22 de juliol de 2011.

L’acta de la Junta Electoral Provincial proclama com a membres electes del Consell Comarcal del Vallès Oriental les següents persones:
Coalició Progrés Municipal- PSC (12 membres)

 • José Orive Vélez
 • Ignasi Martínez Murciano
 • Montserrat Cots Álvarez
 • Ignasi Simón Ortoll
 • Miquel Estapé Valls
 • Antonio Rísquez Caballero
 • Arnau Ramírez Carner
 • Daniel Cortés Martín
 • Pere Rodríguez Rodríguez
 • Maria Assumpció Camps García
 • Andrea Canelo Matito
 • Ester Safont Artal


Convergència i Unió (10 membres)

 • Joaquím Brustenga Etxaurí
 • Meritxell Budó Pla
 • Mariona Pons Rodríguez
 • Marta Iglesias Vivet
 • Joan Mora Alsina
 • Joan Vila Matabacas
 • Manel Vila Valls
 • German Cequier Bardají
 • Antonio Moreno Ureña
 • Rosa M. Isidro Ortega


Esquerra Republicana de Catalunya Acord Municipal (4 membres)

 • Jordi Solé Ferrando
 • Martí Pujol Casals
 • Oriol López Mayolas
 • Joaquim Ferriol Tarafa

Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa -  Entesa pel Progrés Municipal (4 membres)

 • Jordi Manils Tavío
 • Josep Casasnovas Vaquero
 • Marta Melgar Hervàs
 • Francisco Manuel León Cuenca

Partit Popular (3 membres)

 • Susana Calvo Casadesús
 • Mª Angeles Olano García
 • José Maria Moya Losilla

Font: Consell Comarcal del Vallès Oriental