Montmelo

Montmelo
 • MIDA DEL TEXT   

00:36  |  10/08/2022

Data i hora oficial

El temps

Convocatòria del Ple de 30 de novembre de 2021

26/11/2021

La sessió ordinària del ple del 30 de novembre de 2021, que es realitzarà a les 20 hores a la sala de la Concòrdia de l'Ajuntament de Montmeló, comptarà amb el següent ordre del dia:

 

 • 1.- APROVACIÓ DE L'ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR: 26 D'OCTUBRE DE 2021


ÀREA DE PRESIDÈNCIA

 • 2.- MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS DEL CÀRREC DE REGIDOR DEL SR. LLUIS ESTEBAN GARCÍA
 • 3.- NOMENAMENT DELS REGIDORS QUE FORMARAN PART DEL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ LLAR DE LA GENT GRAN DE MONTMELÓ.
 • 4.- CESSIÓ GRATUÏTA A LA FUNDACIÓ LLAR DE LA GENT GRAN DE MONTMELÓ DELS BÉNS ACTUALMENT ADSCRITS A L'ORGANISME AUTÒNOM CAN DOTRAS


ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA

 • 5.- APROVACIÓ EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 5/2021
 • 6.- APROVACIÓ ORDENANÇA FISCAL PER L'EXERCICI 2022, REGULADORA DE LA TAXA DEL SERVEI DE RESIDÈNCIA "CAN DOTRAS"
 • 7.- DONAR COMPTE AL PLE DELS NOMENAMENTS I CONTRACTACIONS REALITZADES PEL TRÀMIT D'URGÈNCIA ENTRE ELS MESOS DE JULIOL I DESEMBRE DE 2021

 

ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA. REGIDORIA DE SEGURETAT CIUTADANA

 • 8.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DELS ESPAIS PÚBLICS I CIVISME (ANNEX I, ARTICLES 4 I 8)

 

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT URBÀ, SOSTENIBILITAT I HABITATGE

 • 9.- ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE D'OBRES PER A LA CONSTRUCCIÓ D'UN EDIFICI AÏLLAT PER A RESIDÈNCIA ASSISTIDA I CENTRE DE DIA PER A GENT GRAN A MONTMELÓ

 

ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA. rREGIDORIA DE CULTURA I PATRIMONI CULTURAL

 • 10.- APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT MUNICIPAL DE NOMENCLÀTOR

 

GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP)

 • 11.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC-CP AMB MOTIU DEL DIA 25 DE NOVEMBRE, DIA INTERNACIONAL DE L'ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA VERS LES DONES
 • 12.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA PER LA LLUITA CONTRA EL CANVI CLIMÀTIC, SUPORT AL COMPLIMENT DEL PACTE VERD EUROPEU I MANIFESTAR EL SEU REBUIG A LA MORATÒRIA DE LA GENERALITAT RESPECTE A LES PLANTES DE VALORITZACIÓ ENERGÈTICA I L’AMPLIACIÓ DE LES MATEIXES

 

GRUP MUNICIPAL CANVIEM MONTMELÓ (CANVIEM)

 • 13.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CANVIEM PER DEMANAR A ADIF MILLORES ENERGÈTIQUES I DE SERVEIS A L’ESTACIÓ DE MONTMELÓ

 

 • MOCIONS
 • DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L'ALCALDE, I DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DES DE LA DARRERA SESSIÓ.
 • PRECS I PREGUNTES


Data de modificació: 02/12/2021 08:34:31