Montmelo

Montmelo
 • MIDA DEL TEXT   

02:56  |  27/01/2022

Data i hora oficial

El temps

Convocatòria del Ple de 29 de juny de 2021

23/6/2021

La sessió Ordinària de Ple de l'Ajuntament, que es farà el 29 de juny de 2021, a les 20 hores (segona convocatòria a les 20.30 hores), comptarà amb el següent ordre del dia:

 • 1.- APROVACIÓ DE L'ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR: 25 DE MAIG DE 2021

 

ÀREA DE PRESIDÈNCIA

 • 2.- ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ AL CODI DE PRINCIPIS I CONDUCTES RECOMANABLES EN CONTRACTACIÓ PUBLICA.

 

ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA

 • 3.- APROVACIÓ COMPTE GENERAL EXERCICI 2020
 • 4.- APROVACIÓ EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 3/2021
 • 5.- DONAR COMPTE AL PLE DELS NOMENAMENTS I CONTRACTACIONS REALITZADES PEL TRÀMIT D'URGÈNCIA DURANT EL MESOS DE MAIG I JUNY DE 2021

 

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT URBÀ, SOSTENIBILITAT I HABITATGE. Regidoria Mobilitat i transport

 • 6.- MOCIÓ PER A LA CELEBRACIÓ DE LA SETMANA EUROPEA DE LA MOBILITAT SOSTENIBLE I SEGURA 2021

 

 

ÀREA D'ACCIÓ COMUNITÀRIA I BENESTAR. Regidoria de Cooperació i solidaritat

 • 7.- MOCIÓ SOBRE LES ARMES NUCLEARS I DE SUPORT AL TRACTAT SOBRE LA PROHIBICIÓ DE LES ARMES NUCLEARS

 

GRUP MUNICIPAL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC-CP)

 • 8.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PSC-CP PER REQUERIR AL NOU GOVERN DE LA GENERALITAT RESOLGUI LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES I DEUTES PENDENTS AMB ELS MUNICIPIS I EL MÓN LOCAL, EL SEU “DEUTE CIUTADÀ”.

 

GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD MUNICIPAL (ERC-AM)

 • 9.- MOCIÓ DE SUPORT A L'AMNISTIA.

 

GRUP MUNICIPAL CANVIEM MONTMELÓ (CANVIEM)

 • 10.- MOCIÓ SOBRE EL DESPLEGAMENT DE LES INSTAL·LACIONS D'ENERGIA RENOVABLE A CATALUNYA
 • 11.- MOCIÓ PER A LA REACTIVACIÓ DE LES CONVOCATÒRIES DE LA LLEI DE MILLORA DE BARRIS.
 • 12.- MOCIÓ PER INSTAR EL GOVERN DE L'ESTAT A AMPLIAR LA SUSPENSIÓ DE L'APLICACIÓ DE LES REGLES FISCALS ALS ENS LOCALS ALS ANYS 2022 I 2023
 • 13.- MOCIÓ A FAVOR DE LA DIVERSITAT SEXUAL I DE GÈNERE I PER LA IGUALTAT DE DRETS DE LES PERSONES LGTBI.

  

 • 14.- MOCIONS
 • 15.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L'ALCALDE, I DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DES DE LA DARRERA SESSIÓ.
 • 16.- PRECS I PREGUNTES

 Data de modificació: 29/07/2021 11:39:50